február 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Uzávierka až do konca mája

Úplná uzávierka cesty II/546 Bajerov - Klenov

Predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty II/546 v úseku Bajerov – Klenov. Správca pozemnej komunikácie SaÚC PSK vykonáva rekonštrukciu cestného telesa cesty II/546. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné komunikáciu úplne uzatvoriť. Obchádza je označená prenosným dopravným značením a je vedená po ceste III. triedy Bzenov – Janov- Radatice- Ľubovec – Suchá Dolina- Miklušovce – Klenov.

 

Úplná uzávierka bude trvať do 31. 05. 2020. Označenie uzávierky viď foto.            

Zdroj: KR PZ v Prešove

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo