august 08, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Na území Prešovského kraja bola v pondelok 02.09.2019 v dopoludňajších hodinách vykonaná osobitná kontrola, ktorá bola zameraná na ochranu školskej mládeže pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020.

Počas tohto prvého dňa pre školákov bol výkon služby policajtov orientovaný do blízkosti škôl a priľahlých priechodoch pre chodcov. Akcie sa zúčastnilo 99 policajtov ( 38 služby dopravnej polície, 60 služby poriadkovej polície ). Zistených bolo celkovo 73 priestupkov, z ktorých  bolo 63 vyriešených na mieste v blokovom konaní a 6 priestupkov bolo vyriešených napomenutím.  Na správne konanie boli oznámené 4 priestupky.  Požitie alkoholu bolo zistené u 1 nemotorového účastníka cestnej premávky, cyklistu a u 2 vodičov motorových vozidiel.  

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo