júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Šarišskej galérii záujemcovia cez leto môžu zhliadnuť aj dve zaujímavé výstavy.

V našej video reportáži nájdete vernisáže týchto dvoch výstav. Prvou sú práce Konštantína Bauera. Autor sa narodil 24. novembra 1893 v Slovenskej Ľupči v úradníckej rodine. Detstvo prežil v Banskej Bystrici. Ako pätnásťročný sa s rodičmi presťahoval do Košíc, kde vyštudoval strednú školu.

Konštantín Bauer, košický colník Rousseau
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Veľká výstavná sieň a Medziposchodie – Hlavná 51, 53
Trvanie: 11. 7. – 22. 9. 2019
Kurátor: PhDr. Miro Procházka


Pred deväťdesiatimi rokmi v decembri 1929 sa v prešovskom Čiernom orlovi konala výstava „Umelecká pozostalosť Konštantína Bauera“. Išlo o reprízu posmrtného prehľadu diela, usporiadanú geniálnym manažérom a riaditeľom Východoslovenského múzea Josefom Polákom, ktorý v tom čase urobil z Košíc centrum výtvarného diania na Slovensku. Ako v katalógu konštatuje, Bauerovou smrťou sa symbolicky uzatvára bohatierska história tejto epizódy: „Rôznorodosť temperamentov výtvarníckej kolónie, ktorá sa v Košiciach zišla, vášnivé teoretizovanie o úlohách umenia a pokusy, ktoré tuná vznikli, to všetko treba vidieť v prácach Bauerových z tej doby rušného umeleckého života Košíc, kedy tam pracoval (a bol učiteľom) Krón, zomretý už Géza Schiller, do Paríža odídevší Foltýn, dnes v Budapešti zakladajúci obdobu Bauhausu Bortnyik a tucet ďalších, kedy múzeum vystavuje Špálu a Čapka, Paula Kleea, hamburskú, mníchovskú secesiu, mladých Francúzov a kedy, aspoň v reprodukciách, bolo možné v múzeu zoznamovať sa so všetkým, čo bolo nového vo svete umenia“.

Po štúdiu strojného inžinierstva na technike v Budapešti v roku 1915 krátko pracoval ako inžinier v Novom Meste pod Šiatrom. V rokoch 1916 – 1918 pôsobil ako železničný inžinier v Sedmohradsku, potom ako civilný zamestnanec v rovnakej funkcii na Ministerstve vojny vo Viedni. Po návrate do Košíc vstúpil do služieb mesta, kde od roku 1919 až do smrti na následky pľúcnej choroby 8. decembra 1928 pracoval ako technický vedúci košickej mestskej elektrárne.
Bol vlastne maliarom samoukom, ktorý sa výtvarníctvu, podobne ako francúzsky colník Rousseau, venoval vo voľných chvíľach popri zamestnaní. Debutoval na prelome rokov 1915 a 1916 na výstave deviatich košických maliarov v priestoroch tamojšieho vyššieho gymnázia premonštrátov. Náš prehľad zachycuje jeho tvorivý vývin vo všetkých obdobiach spolu s ovplyvneniami, ktorých sa stal syntézou.
Je neuveriteľné, že Bauer svoje dielo vytvoril len za päť rokov, aj to v mimopracovnom čase. Pritom spodoboval len časť society a jediné miesto: urazených a ponížených košického huštáku. Výrečné sú aj veduty bez ľudskej štafáže, uličky s nachýlenými domcami a uličkami, plaziacimi sa do stráne a plnými spuchnutého blata. Hovoria o bezmocnosti, nestálosti, postupnom zániku, zádumčivej bezvýchodiskovosti, zmierenosti s osudom. Tuším sme sa odvtedy ďaleko nedostali.


Druhou výstavou je Slovenský ornament majstra Kostelníčka. Ornamentalista, akademický maliar sa narodil 14.2.1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. V roku 1925 zmaturoval v Prešove. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach. Už pred nástupom do školy mal 4000-ovú zbierku ornamentov. Do roku 1936 vydal vyše 700 tisíc ornamentálnych pohľadníc.

Slovenský ornament majstra Kostelníčka
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 11. 7. – 22. 9. 2019
Kurátor: PhDr. Gabriela Čiasnohová

Ornamentalista, akademický maliar, Štefan Leonard Kostelníček, vlastným menom Štefan Kostelničák, sa narodil 14.2.1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Po ukončení základného vzdelania v rodisku začal študovať na gymnáziu v Podolínci, od roku 1916 dva roky v Levoči. V roku 1918 musel narukovať ako ašpirant do 1. svetovej vojny. Po vojne navštevoval posledné dva ročníky na gymnáziu v Košiciach. Založil spolok katolíckeho študentstva nielen v Košiciach ale aj v Prešove, za čo bol pred maturitou r. 1920 vylúčený. R. 1919 ako bývalý ašpirant a dobrovoľník aktívne vystupoval proti vpádu maďarských boľševikov na Slovensko. Roku 1920 vstúpil do františkánskej rehole v Trnave, kde prijal rehoľné meno Leonard. Rehoľu opustil zo zdravotných a rodinných dôvodov. V rodisku pracoval od roku 1921 ako osvetový pracovník a novinár (Naša Magura/Národná obrana). V roku 1925 zmaturoval v Prešove. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach (1925). Už pred nástupom do školy mal 4000-ovú zbierku ornamentov. V Košiciach si po ročnom štúdiu otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament (papier: obrazy, pohľadnice, neskôr diplomy…; porcelán, keramika, drevo, maľovaný ľudový nábytok, neskôr sklo, ozdobné i úžitkové predmety a podobne).

V štúdiu pokračoval v Prahe u akademického maliara Uvarova (1927). Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku – Slovenská ornamentika 1. časť, rok 1927- ale aj na Morave (Moravské Slovácko) a Podkarpatskej Rusi: Slovenská ornamentika 2. časť, rok 1934. Ďalšie originálne ornamentiky vydal v roku 1943 a v roku 1946-1947. V tridsiatych rokoch sa mu podarilo umiestniť 1. a 2. časť Slovenskej ornamentiky (1927, 1934) vo všetkých československých školách, knižniciach a múzeách, tiež v knižniciach a múzeách okolitých zahraničných štátov. Do roku 1936 vydal vyše 700 tisíc ornamentálnych pohľadníc.
Jeho kariéra vrcholila v období prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V Bratislave mal veľký ateliér aj s výstavnými priestormi Stálej expozície Štefana Leonarda Kostelníčka. Zamestnával tam 30 mladých umelcov a umelkýň. Ateliéry, nakladateľstvá a vydavateľstvá mal v Košiciach (do roku 1938, kedy mesto okupovalo horthyovské Maďarsko – 6 rokov), v Brne, v Poprade, v Prešove, v Bratislave, na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci. Pracoval tímovo. V období od roku 1925 do roku 1945 uskutočnil okolo 65 putovných výstav spojených s predajom v celej Československej republike i v zahraničí. Najviac vystavoval na Slovensku, často v spolupráci so spolkom Živena.


Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Je známe, že okrem ornamentov kreslil a maľoval portréty i štylizované postavy v krojoch. Na sklonku života sa venoval aj zátišiam, krajinkám a ikonám.
Po 2. svetovej vojne a vzniku 3. Československej republiky bol ako slovenský vlastenec a národovec málo žiadaný. Pracoval už len s malým počtom spolupracovníkov striedavo v Lúčkach a Ružomberku – kde sa ateliér udržal do roku 1946 – tiež v Korytnici, Demänovskej doline a opäť v Lúčkach. V roku 1948 sa mu začalo opäť dariť.
Počas pracovnej i súkromnej návštevy Košíc 19. 9. 1949 náhle zomrel.

Ďalšie aktuálne výstavy v Šarišskej galérii:

Toto sme nosili? 100 rokov módy od vzniku Československa vo výbere Miloslavy Hriadelovej
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Chodba – Hlavná 51
Trvanie: 4. 7. – 29. 9. 2019
Kurátor: Miloslava Hriadelová
Foto: Miroslav Vacula a Radka Bakajsová


Štefan Hudák z Veľkého Šariša (1942-2014) / Scénografia a to druhé
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Chodba a Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 4. 7. – 29. 9. 2019
Kurátor: PhDr. Miro Procházka


Človečina – obrazové príhody Dušana Scholtza
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Malá výstavná sieň – Hlavná 53
Trvanie: 4. 7. – 29. 9. 2019
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

 

Otváracie hodiny a vstupné

OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ:
Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 – 18.00 hod.
Streda: 9.00 – 18.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 18.00 hod.
Piatok: 9.00 – 18.00 hod.
Sobota: 14.00 – 18.00 hod.
Nedeľa: 14.00 – 18.00 hod.

VSTUPNÉ:
* Dospelí       2,00 €
* Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ bez lektoringu    0,50 €
* Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ s lektoringom    1,00 €
* Dôchodcovia, ZŤP    1,00 €
* Karta mládeže    0,50 €
* Foto ticket;  0,50 €
Rodinná vstupenka: 2 dospelí základné vstupné + 1-4 deti do 15r. zdarma
Celoročná rodinná vstupenka:2 dospelí + deti -30,00 €

VOĽNÝ VSTUP:
* Deti do 6 rokov
* Pedagogický dozor pri hromadných návštevách škôl
* Členovia KPŠG s platným preukazom
* Nositelia preukazu ICOM
* Pracovníci štátnych múzeí a galérií SR – na preukaz zamestnanca

Zdroj: Šarišská galéria v Prešove

Naposledy zmenené sobota, 10 august 2019 10:25

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby

    Imrich Svitana netají svoj vzťah k spevu, čím sa inšpiroval aj pri určitej časti svojej tvorby.

  • Krajská galéria v Prešove Krajská galéria v Prešove

    Krajská galéria v Prešove do júna prináša tieto výstavy:

  • Jozef Teodor Mousson: Zátišie Jozef Teodor Mousson: Zátišie

    Počas jednej z pravidelných revízií zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove bolo „znovuobjavené“ aj dielo od majstra Moussona, ktorého ústredný motív sa výrazne vyčleňuje zo súboru jeho charakteristickej tvorby v majetku galérie. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo