jún 19, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slovenská pošta hospodárila vlani najlepšie od roku 2020

Slovenská pošta (SP) dosiahla v roku 2023 najlepší hospodársky výsledok za posledné štyri roky, keď sa jej podarilo znížiť stratu na 5,48 milióna eur po zdanení. Prvé predpoklady finančných ukazovateľov  v minulom roku pritom počítali so stratou cez 13 miliónov eur.

Strata pošty v roku v roku 2022 dosiahla výšku 7,85 milióna eur, v roku 2021 to bolo 9,33 milióna eur (vrátane ukončených činností) a v roku 2020 pošta hospodárila so stratou 15,99 milióna eur.

V roku 2023 pokračovalo pre SP ekonomicky náročné obdobie, ovplyvnené vysokou mierou inflácie a vyššími cenami komodít, predovšetkým v súvislosti s vojnovým konfliktom v susednej Ukrajine. Napriek tomu SP dosiahla medziročné zlepšenie výsledku hospodárenia, ktorý v roku 2023 skončil so stratou pred zdanením vo výške -5 920 tis. eur a po zdanení (po zohľadnení splatnej a odloženej dane) vo výške -5 480 tis. eur.

Výnosy v roku 2023 dosiahli výšku 339 873 tis. eur a náklady boli vo výške 345 793 tis. eur.

Výnosy v roku 2023 dosiahli takmer úroveň roku 2022. V roku 2023 výnosy medziročne poklesli hlavne vplyvom jednorazových výnosov z kurzových ziskov a z predaja majetku v roku 2022. Výnosy negatívne ovplyvnilo aj zrušenie koncesionárskych poplatkov RTVS od 1. júla 2023, ktoré vo veľkej miere zabezpečovala RTVS prostredníctvom inkasných služieb SP.

V rámci regulovaného poštového platobného styku došlo k výraznému poklesu podaja a výnosov, a to aj napriek úprave taríf poštového platobného styku od 1. marca 2023 a dobehu vplyvu úpravy taríf od 1. marca 2022, hlavne vplyvom realizácie výplaty očkovacej prémie pre seniorov v roku 2022.

Aj naďalej v minulom roku pokračoval klesajúci trend v oblasti medzinárodného poštového styku a zmluvných zásielkových služieb.

Na druhej strane výnosy rástli predovšetkým pri kľúčovej univerzálnej službe a boli ovplyvnené úpravou taríf od 1. marca 2023 a dobehom vplyvu úpravy taríf od 1. marca 2022. Výnosy významnejšie rástli aj pri expresných službách, pri ktorých SP predpokladá aj ďalší rastový potenciál. 

Náklady roku 2023 oproti roku 2022 mierne poklesli, a to o 1 %. Okrem jednorazových vplyvov v súvislosti s kurzovými stratami a nákladmi na predaj majetku v roku 2022, medziročný pokles v najväčšej miere ovplyvnili úsporné opatrenia SP v oblasti služieb, ako realizácia ochrany objektov v réžii SP alebo v prepravnom, zvýšením využívania doručovateľov SP pri doručovaní malých balíčkov namiesto externých kuriérov a nižšie odpisy dlhodobého majetku.

Úspory nákladov boli oproti roku 2022 realizované aj v rámci spotreby materiálu, predovšetkým v spotrebe PHL.

Náklady oproti roku 2022 vzrástli predovšetkým v rámci osobných nákladov, a to o 1,6 %, hlavne vplyvom rastu miezd o viac ako 8 % (v priemere o 82 eur na zamestnanca), s dopadom na náklady vyše 14 mil. eur, ktoré boli sčasti kompenzované optimalizáciou počtu zamestnancov. Okrem toho, vplyvom cien komodít na svetových trhoch výrazne vzrástli náklady na spotrebu energií, a to až o 29 %.

 

 

Naposledy zmenené sobota, 11 máj 2024 12:30
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.