január 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Odpustová slávnosť v Jakubanoch

Foto: Jakub Šimko Foto: Jakub Šimko

Do Jakubian na odpustovú slávnosť zavítal arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Pri tejto príležitosti otec arcibiskup posvätil nový prestol, zrenovovaný ikonostas, novú krížovú cestu, lavice, nástenné maľby a ostatné časti zrekonštuovaného interiéru chrámu. Pred chrámom vladyku privítal starosta obce JUDr. Jozef Mačuga, potom nasledovala posviacka interiéru. Vladyka Ján v homílii vyzdvihol život a posolstvo sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla a poukázal na vzor lásky v ich životoch. Veriacich povzbudil k nasledovaniu týchto apoštolov ako príkladov pre každodenný život vo viere. Tiež vyjadril, že aj starostlivosť o Boží dom je prejavom viery miestnych veriacich.


V nedeľu, 14. júla 2019 slávili veriaci farnosti Jakubany odpustovú slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Na konci svätej liturgie domáci farár, otec Pavol Vaľko, poďakoval Pánu Bohu za jeho dobrodenia, vladykovi za prítomnosť medzi veriacimi, posvätenie interiéru chrámu i slávenie archijerejskej svätej liturgie, kurátorom a všetkým veriacim farnosti a v neposlednom rade aj darcom za finančné dary pri realizácii prác. Archijerejskú sv. liturgiu s vladykom okrem domácich kňazov, Pavla Vaľka, farára farnosti, Milana Sisaka, kaplána farnosti a Jána Minďaša, výpomocného duchovného, slávili aj Pavol Tomko CSsR a  Peter Vansáč, bývalí správcovia farnosti, Rastislav Janičko, protopresbyter staroľubovnianského protopresbyterátu a Ján Rusnák.

Naposledy zmenené nedeľa, 21 júl 2019 14:00

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo