apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Téma Integrácie cudzincov v meste Prešov zaznela na stretnutí konanom koncom roka 2023 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.

Na poslednom mestskom zasadnutí v roku 2023 viceprimátor mesta Peter Krajňák poslancom predniesol informatívnu správu o spolupráci mesta Prešov a UNICEF. Spoluprácu s organizáciou UNICEF okrem Prešova rozbehli aj v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach. V rámci projektu už prišli do mesta aj prvé financie. Finančné prostriedky sú určené na podporu a posilnenie Slovenskej republiky pri reagovaní na potreby detí utečencov a detí z hostiteľských komunít s cieľom zabezpečiť prístup k primeraným medzisektorovým službám.

Najväčším prínosom projektu bude, okrem posilnenia inklúzie prostredníctvom mäkkých aktivít, zriadenie Klientskeho centra pre cudzincov. Toto centrum ktoré bude poskytovať komplexné informačné služby “pod jednou strechou” nielen pre cudzincov, ale aj pre ďalšie znevýhodnené skupiny a zároveň rozšíri ponuku bezodplatného psycho-sociálneho poradenstva, ktoré zohráva významnú úlohu v rámci úspešného integračného procesu.

Projektom sa podporí nielen už existujúce, ale sa vytvoria aj nové a efektívne nástroje pomoci pri začleňovaní utečencov a ďalších ohrozených skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, na území mesta Prešov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.