jún 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Začína sa 57. ročník Akademického Prešova

Obľúbená súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známa ako Akademický Prešov, bude prebiehať od 24. do 27. apríla. Pred prešovským publikom vystúpia nielen profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska a Maďarska. So širokým spektrom inscenácií sa predstaví celkovo osem študentských a osem profesionálnych divadelných zoskupení.

Festivalu sa zúčastnia viaceré divadelné súbory zo slovenských vysokoškolských centier, ale aj zahraniční tvorcovia. „Hosťujúce divadlá vnímame ako zdroj inšpirácie pre domáce súbory naviac obohacujúce kontext prešovskej kultúry o osobitú výrazovú estetiku. Hoci súčasná kultúra je poznačená pretrvávajúcim vojnovým stavom na Ukrajine, divadelníci, ale aj literáti a prekladatelia, neprerušili kontinuitu svojej umeleckej tvorby, čo sa odrazilo aj v prekvapujúco bohatom počte 22 zúčastnených umeleckých produkcií, analytických odborných seminárov, literárnych besied a tvorivých divadelných workshopov,“ ozrejmil dramaturg festivalu Miron Pukan. Podľa jeho slov sa na festivale súťaží v kategóriách študentské divadlo, vlastná literárna tvorba, umelecký preklad a mediálne filmové umenie.

Osem študentských divadiel sa  na festivale predstaví so širokým druhovo-žánrovým spektrom inscenácií, od autorského divadla cez súčasné divadelné formy až po klasické divadelné tvary. „Rovnaký počet – osem profesionálnych divadelných zoskupení zo Slovenska i zahraničia uvedie inscenácie, ktoré sú blízke postupom experimentálneho alternatívneho divadla spojeného s poetikou Akademického Prešova, niektoré z nich dokonca vytvorili bývalí účastníci tohto podujatia,“ doplnil Pukan. Organizátori tak nadväzujú na koncepciu festivalu z minulých ročníkov, ktorého cieľom je nielen prezentovať divadelné umenie, ale jeho pomocou taktiež prispievať k diskurzu o tendenciách súčasného divadla.

„Akademický Prešov mal od nepamäti neopakovateľnú atmosféru, mladosť tu prechádza  zlomovou transformáciou, hra začína čoraz viac súvisieť so životom. Aura festivalu mladých je taká silná, že ešte dlho po rokoch sa účastníci, už ako tvorcovia, vracajú intenzívne k spomienkam na autentické čaro a radosť z prvej tvorby adresovanej vis-a-vis divákom,“ povedal riaditeľ festivalu Karol Horák.

K vrcholným prezentáciám môžeme tento rok zaradiť inscenáciu Iokasté ako spoločný projekt Slovenského komorného divadla v Martine a Městských divadel pražských v hlavnej úlohe s Janou Oľhovou, dve poľské plenérové predstavenia Echa (Divadlo Migro a Monika Kozłowská) a Arcadia známeho krakovského divadla KTO odohrávajúce sa v dvoch prešovských lokalitách (pred Šarišskou galériou a na priestranstve pred DJZ a hotelom Dukla). „Z Maďarska sa s fyzicko-pohybo-nonverbálnym divadlom predstaví Milán Újvári. Z pražského prostredia to budú dve experimentálne divadlá – Kolektív TMEL (O jako Otesánek) a KALD DAMU &Tygr v tísni (Zlín) a zo Slovenska, okrem spomínaného martinského divadla, takisto tanečné divadlo Debris Company Bratislava, Gaffa/Innenhof Bratislava, DS Na skok Raslavice, DS dNo Námestovo, Divadlo Akadémie umení s La musicou či ODIVO a Ivan Martinka s pôsobivou činoherno-bábkovou inscenáciou Svetlonos (obe z Banskej Bystrice),“ priblížil dramaturg festivalu.

Hosťujúce i domáce umelecké telesá vystúpia vo viacerých divadelných a klubových priestoroch mesta Prešov ako Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Jonáša Záborského, Wave, Čukoláda, Stromoradie a v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity.

Vstup na všetky podujatia Akademického Prešova je dobrovoľný. Srdečne Vás pozývame!


57. ročník festivalu je tento rok rámcovaný jeho vstupnou časťou Prológom (23. 4.) v rámci sekcie Univerzita divadla – Divadelné prechádzky: Prešov a Epilógom (2. 5.), v ktorom sa predstavia stredoškolskí študenti (konzervatoristi) so svojimi inscenačnými projektmi v rámci sekcie Divadla mladých a prezentovať sa budú aj výsledky niektorých tvorivých dielní.


Zdroj: Anna Polačková