jún 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Súťažili v 17 odborných kategóriách

21. marca 2023 žiaci stredných škôl súťažili na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti na Súkromnej strednej odbornej škole ELBA.

V 17 odborných kategóriách talentovaní žiaci stredných škôl Prešovského kraja do 45. ročníka prihlásili 179 prác.

Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať ich tvorivosť, kritické myslenie, odborné teoretické vedomosti a tiež praktické schopnosti a zručnosti. Oslovili sme súťažiacich.

V každom súťažnom odbore zhodnotila odborná komisia úroveň súťažných prác, ktoré žiaci obhajovali ústnou formou alebo praktickým prevedením. Na záver dňa boli v každom odbore vyhodnotené najlepšie práce, z ktorých dve postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 25. – 28. apríla v Modre.