február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bytový dom je nepretržite strážený mestskou políciou.

Od piatka 2.12.2022, od 12:00 hod., je postupne sprístupňovaných prvých 36 bytov na bývanie.

Všetky tieto byty majú opätovne sprevádzkovanú elektrinu, vodu, plynové rozvody a rozvody tepla. V bytovom dome sa taktiež podarilo sprevádzkovať obidva výťahy.

Obyvatelia druhej polovice bytov sa budú môcť nasťahovať až po vykonaní všetkých povinných revízií. Správca bytového domu predpokladá, že do časti týchto bytov by sa mohli ich obyvatelia trvale vrátiť v horizonte dvoch týždňov. V súčasnosti však v týchto bytoch môžu byť vykonávané sanačné a upratovacie práce.

Bytový dom bude až do odvolania nepretržite strážený mestskou políciou.

Stropné panely nad epicentrom požiaru je nevyhnutné trvale zastabilizovať z dôvodu zabezpečenia statickej únosnosti stropu. Náklady na dočasné zastabilizovanie stropu bude znášať mesto Prešov, ktoré si ich bude následne refundovať prostredníctvom Okresného úradu.

Mesto Prešov zverejňuje číslo oficiálneho účtu: SK20 0200 0000 0046 9783 0255, určeného na pomoc obyvateľom dotknutým požiarom bytového domu na Prostějovskej č. 3, na ktorý môžu súkromné alebo právnické osoby prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou. Vyzbierané finančné prostriedky budú v plnej výške poukázané na spoločný účet vlastníkov bytového domu, z ktorého budú v plnej výške prerozdelené medzi majiteľov bytov dotknutých požiarom bytového domu.