február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rekonštrukcia cesty na Terchovskej a Súľovskej ulici

V rámci stavebných prác bola na oboch uliciach položená nová súvislá vrstva asfaltu.

Po úspešnej rekonštrukcii ulice Za Kalváriou pristúpilo mesto Prešov aj k oprave existujúcej cestnej komunikácie na susedných uliciach Terchovská a Súľovská. V rámci stavebných prác sa podarilo odstrániť nevyhovujúci stav vozovky, pričom na oboch uliciach bola vymenená vrchná vrstva asfaltu v celkovej dĺžke približne 1100 metrov. Na Terchovskej ulici okrem toho pribudli aj nové obrubníky.

„Toto dielo sa rodilo veľmi ťažko. Najprv bolo potrebné vyvlastniť pozemky, potom dobudovať vodovod a až nakoniec sme mohli upraviť teleso cesty a položiť nový asfaltový kryt. Výsledkom je, že cesta na oboch uliciach vyzerá výborne a spokojnosť je na všetkých stranách,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Opravu cestnej komunikácie na uliciach Terchovská a Súľovská zrealizovala spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov. Celkové náklady na opravu Terchovskej ulice predstavujú 138 297,60 eur s DPH. Cena za opravu Súľovskej ulice je 31 138,15 eur s DPH.