jún 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl

Prešovský samosprávny kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenásty krát.

Vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. „Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione,  učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.  


O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera  z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305.  Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.  


Zdroj: Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regione :
1. Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce
2. Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok
3. Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
4. MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov
5. Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov
6. Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov
7. Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
8. PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad
9. Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok
10. PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok
11. Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
12. Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad
13. Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné
14. PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad
15. RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit
16. Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov
17. Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
18. RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
19. RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov
20. PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
21. Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov


Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:
1. Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
2. Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
3. Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
4. Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
5. Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov
6. Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
7. Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
8. Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad
9. Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec
10. Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina
11. Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad
12. Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit
13. Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov
14. Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov
15. Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
16. Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné
17. Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
18. Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
19. Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
20. Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo