júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jeho najvzácnejšou vlastnosťou bola obrovská ľudomilnosť

Milan Gerka Milan Gerka Zdroj: PU

V tieto dni, kedy sa väčšina z nás sústreďuje na plnenie si svojich akademických povinností, nás zasiahla smutná správa o zosnutí nášho vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (* Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021).

Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále pripravený im pomôcť s ich študentskými „peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou. Akosi si už nevieme predstaviť, že pedagogické porady budú bez jeho vstupov, bez jeho neustáleho akcentovania zachovania kontinuity akademického života bohoslovcov fakulty so seminárom.

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru. Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka, vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 - 1971. Bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 - 1988, 1990 - po súčasnosť. V roku 1991 - 1993 organizoval a spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 - 1996 organizoval duchovný život pravoslávnych veriacich – reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice, Žitná Radiša, Ruskovce, Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod Bradlom a Smolník. Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, Levoča od roku 1998 po súčasnosť. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001.

Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

S veľkou úctou a žiaľom v srdci, ale v nádeji na večný život, milý pán profesor, spomíname. Boli ste nesmierne vzácnym, milým a mimoriadne láskavým človekom.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

Kolegovia z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU

 Profesijný životopis:

VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ RAST

VŠ: Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove

Mgr. 1965 študijný odbor: pravoslávna teológia

Akademický titul: ThDr. 1980 vedný odbor: pravoslávna teológia

Vedecká hodnosť: CSc. 1993 vedný odbor: pravoslávna teológia

Habilitácia: doc. 1978 vedný odbor: pravoslávna teológia

Inaugurácia: prof. 1983 vedný odbor: pravoslávna teológia

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 1987 – 1993

Zdroj: PU

Naposledy zmenené streda, 03 november 2021 15:36
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo