december 07, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ide o územie s prvým stupňom ochrany

Bolo zrezaných 28 kusov dreviny BUK lesný, stromy boli následne odvezené.

Na prelome rokov 2019 a 2020 došlo v okrese Medzilaborce, v katastri obce Radvaň nad Laborcom, v časti zvanej „Chlapiska“ k neoprávnenej ťažbe drevín. Ide o územie s prvým stupňom ochrany Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina. Príslušnému pozemkovému spoločenstvu vlastníkov urbárskeho lesa a pasienok odcudzením drevnej hmoty vznikla škoda vo výške najmenej 4.300,-Eur. Vyšetrovaním bolo zistené, že skutku sa dopustil 45 ročný muž z obce Brestov nad Laborcom, ktorému bolo povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Medzilaborciach vznesené obvinenie z trestného činu krádeže.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo