júl 24, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Päť novokňazov Autor: Michal Paločko

Kňazské rady Prešovskej archieparchie sa rozšírili o päť novokňazov

V mariánskej bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine sa v nedeľu 13. júna uskutočnili kňazské vysviacky. Presbyterské rady Prešovskej archieparchie sa rozšírili o piatich novokňazov Martina Grošíka, Jakuba Jasika, Dávida Ryboviča, Petra Ščerbu a Dávida Zimovčáka. Archijerejskú svätú liturgiu slávil a sväté tajomstvo kňazstva udelil vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

 

V homílii vladyka Ján poukázal na uplynulé sviatky, ktoré slávila Cirkev – sviatok Najsvätejšej Eucharistie a sviatok Ježiša Krista, milujúceho ľudí a na odkaz týchto dvoch sviatkov. Pripomenul význam Božej lásky, ktorá sa stotožnila s prebodnutým Ježišovým srdcom, na ktoré v tieto dni duchovne upierame svoj zrak, ale najmä ktorému z celého srdca ďakujeme za vykúpenie. „A je to práve Božia láska, ktorá v starostlivosti o ľudské nesmrteľné duše vzbudzuje v mladých mužoch povolanie, ohlasovať Krista milujúceho človeka. Aj dnes pri tejto svätej liturgii, tu v Bazilike minor v Ľutine, budeme svedkami kňazských svätení piatich novokňazov. Teším sa tomu a mám nádej, že sa z nich stanú horliví a zodpovední kňazi,“ povedal v homílii arcibiskup.

 

Veriacim ďalej pripomenul, aký veľký význam v duchovnom živote má poslanie kňaza. Kňaz je ten, ktorý vysvetľuje Božie slovo, vysluhuje sviatosti, sprostredkúva Božie milosrdenstvo vo svätej spovedi, slávi sväté liturgie a sýti ľudské duše Eucharistiou, duchovne sprevádza zomierajúcich, vnáša nádej do sŕdc pozostalých a prináša radosť do sŕdc zarmútených. V závere homílie pozval veriacich, aby sa aj naďalej modlili za nové kňazské povolania a svojimi modlitbami sprevádzali duchovných služobníkov Cirkvi.

 

Kňazská vysviacka má v archijerejskej svätej liturgii miesto po veľkom vchode, teda po prenesení darov chleba a vína na prestol. Svätenci boli najprv predstavení svätiteľovi a po pozdrave s ním trikrát obišli oltár. Nasledovalo vyznanie viery a zloženie prísahy vernosti a poslušnosti Svätému Otcovi a arcibiskupovi. Potom arcibiskup kládol jednotlivo ruky na hlavy svätencov a zvolával na nich Božiu milosť, ktorá „ustanovuje nehodných diakonov na kňazov.“

Po svätení si ľahli na zem v znamení kríža a po následnej modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu „Axios“ – „je hodný“ vonkajšie znaky kňazstva – všetky časti kňazského liturgického rúcha a liturgikon. Potom už novokňazi vstúpili do svätyne cárskymi dverami a zapojili sa do slávenia svojej prvej svätej liturgie v kňazskej službe, v spoločenstve so svojím arcibiskupom a spolubratmi kňazmi.


Na konci slávnosti poďakoval arcibiskupovi, rodičom a manželkám svätencov, ako aj všetkým prítomným, novokňaz Jakub Jasik. Svätenci v závere udelili všetkým prítomným novokňazské požehnanie a po skončení slávnosti, pri spoločnom obede, si z rúk arcibiskupa Jána Babjaka prevzali svoje prvé menovacie dekréty, ktorými ich ustanovil za kaplánov v jednotlivých farnostiach Prešovskej archieparchie.

 

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Naposledy zmenené pondelok, 14 jún 2021 12:20

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo