august 14, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V návrhu programu je osem bodov.

Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 19. júna 2019 so začiatkom o 9.00 hodine.

15. zasadnutie MsZ

júl 29, 2020

Rokovanie 29.7.2020 od 13:00.