január 31, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Rokovanie 5. Mestského zastupiteľstva bolo rozdelené na dva dni. Rokovali aj o  proteste prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré posúdil ako diskriminačné. VZN stanovilo dva rozdielne poplatky pre deti v materských školách nad tri roky veku podľa ich trvalého pobytu. Zastupiteľstvo napokon hlasovalo o tom, že protestu prokurátora nevyhovejú.

Poslanci odsúhlasili aj zmenu v rozpočte mesta, ktorý navýšili o viac ako štyri milióny eur a celkový rozpočet tak prekročil 94 miliónov eur. Z rezervného fondu pôjde aj 560-tisíc eur na navýšenie projektu cykloželezničky. Zastupiteľstvo hlasovalo aj o zvolení nového hlavného kontrolóra.  Na funkciu sa prihlásilo desať kandidátov. Terajšieho hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta porazil Martin Brilla, ktorý v druhom kole tajnej voľby získal 15 hlasov kým Alexander Ernst 13. Poslanci sa venovali aj ďalším bodom a 5. Mestské zastupiteľstvo tak malo počas dvoch dní trvanie skoro 20 hodín.

Naposledy zmenené streda, 03 júl 2019 18:04

Súvisiace položky (podľa značky)