január 17, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poslanci rokovali na 5. MsZ

Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Rokovanie 5. Mestského zastupiteľstva bolo rozdelené na dva dni. Rokovali aj o  proteste prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré posúdil ako diskriminačné. VZN stanovilo dva rozdielne poplatky pre deti v materských školách nad tri roky veku podľa ich trvalého pobytu. Zastupiteľstvo napokon hlasovalo o tom, že protestu prokurátora nevyhovejú.

Poslanci odsúhlasili aj zmenu v rozpočte mesta, ktorý navýšili o viac ako štyri milióny eur a celkový rozpočet tak prekročil 94 miliónov eur. Z rezervného fondu pôjde aj 560-tisíc eur na navýšenie projektu cykloželezničky. Zastupiteľstvo hlasovalo aj o zvolení nového hlavného kontrolóra.  Na funkciu sa prihlásilo desať kandidátov. Terajšieho hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta porazil Martin Brilla, ktorý v druhom kole tajnej voľby získal 15 hlasov kým Alexander Ernst 13. Poslanci sa venovali aj ďalším bodom a 5. Mestské zastupiteľstvo tak malo počas dvoch dní trvanie skoro 20 hodín.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 03 júl 2019 18:04

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo