Vytlačiť túto stránku

Masterplan

Hostia: Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov

Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ Prešov

Najnovšie od Televízia TV7