august 19, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Futbal za humnami

január 01, 2019

Športová relácia ObFZ Prešov.

Magazín mesta Veľký Šariš.

Školský magazín

január 01, 2019

Magazín zo života škôl.

Prešovský magazín

január 01, 2019

Kultúrno spoločenský magazín.

Masterplan

január 01, 2019

Hostia: Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov

Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ Prešov

Sociálne služby

január 01, 2019

Hostia: PhDr. Jana Zakarovská, vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov

Mgr. Terézia Bilasová, PhD., vedúca oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov

Kultúra

január 01, 2019

Hostia: Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov

Mgr. Edita Hudáková, riaditeľka mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu

SMART CITY

január 01, 2019

HOSTIA: JUDr. Veronika Vozárová vedúca SO pre Integrovaný regionálny operačný program

Mgr. Matúš Vencúrik informatik, oddelenie podporných činností MÚ

MODERÁTORKA: Kvetoslava Mudríková

Mesto Prešov pozýva na slávnosti, ktorými si chce uctiť svojich obyvateľov, ktorí oslávia svoje životné jubileá a tiež novonarodených Prešovčanov.

Obnova internátov

január 24, 2019

Prešovská univerzita v Prešove patrí k prvým univerzitám na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť rekonštrukciu študentských domovov s využitím vládnej dotácie.