jún 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Pilotný objekt prebudovy bude súčasťou Výskumno-demonštračného objektu Kysuce, zriadeného v roku 2010 Národným lesníckym centrom, podnikom LESY SR, š.p. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pandémia koronavírusu predstavuje významný šok pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami.

Vzorky doteraz testovaných zamestnancov ZSS kraja sú negatívne

Od 6. mája začínajú spolu druhá aj tretia fáza uvoľňovania opatrení za stanovených podmienok a usmernení hlavného hygienika SR.

Od 10. marca veriaci nemali možnosť sláviť bohoslužby v kostoloch kvôli pandémii.

Pandémia koronavírusu na jednej strane obmedzila bežný život obyvateľov, na druhej strane priniesla zvýšené nároky na odvoz a likvidáciu odpadu.

Na Jarkovej ulici pribudlo dočasné dopravné značenie a vjazd je povolený len rezidentom a dopravnej obsluhe.