december 05, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Na siedme šiesteho

november 01, 2019

7. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, sa uskutoční 6. novembra 2019 so začiatkom o 10.00 hod v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24.

Mlčanie a dôvera, princípy, ktoré sprevádzali život v slobodomurárskych lóžach.

Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 19. júna 2019 so začiatkom o 9.00 hodine.

V Rákociho paláci si pripravili unikátne materiály spojené s vyhlásením dvojtýždňovej Slovenskej republiky rád.

Strana 1 z 5