august 14, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Štátna pomoc

august 12, 2020

Komisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 miliónov EUR

Európska komisia otvorila prihlasovanie na 5-mesačnú platenú stáž v Belgicku alebo v jednej z členských krajín EÚ.

Správa o práve

august 03, 2020

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ

Projekt v hodnote 4 562 859 EUR 

Letná prognóza

júl 08, 2020

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia.

Strana 1 z 8