október 25, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Na jar sme sa dostali do komplikovanej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, ktoré má svoj dopad na bežný chod života každého jedného z nás.

O najdôležitejšej úlohe zástupcov vlastníkov bytov

Je veriteľ oprávnený vymáhať dlh vzniknutý v súvislosti s výkonom správy bytového domu priamo od správcu?

Teória a prax pri prebiehajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

Správcovia sa musia pripraviť na vyšší počet dlžníkov a reagovať včas

Strana 1 z 3