september 20, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lesnícke dni 2020

september 02, 2020

Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE, 10-te jubileum

Lesné odmeny a získané tituly absolventov ako náhradné riešenie promócie Detskej lesníckej univerzity

Lesnícky meteorologický monitoring poskytuje operatívne údaje o počasí z lesných oblastí Slovenska

Pokračuje Program rozvoja vidieka SR vo svojej vzdelávacej činnosti zameranej na udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.

Strana 1 z 2