jún 19, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komisia navrhla rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorý bude dostupný pre všetkých občanov EÚ, všetky osoby s pobytom, ako aj podniky so sídlom v EÚ.

Začínajú platiť nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom

Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb k očkovaniu mladistvých proti ochoreniu COVID-19

Komisia 26.5.2021 prijala pracovný program na prvý rok programového obdobia Kreatívnej Európy 2021 – 2027.

Strana 1 z 13