júl 12, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt v hodnote 4 562 859 EUR 

Letná prognóza

júl 08, 2020

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia.

Väčšina členských štátov únie nesmeruje k zníženiu znečistenia ovzdušia

Na Slovensku by  mohla byť najviac zastúpená v spoločnosti veková skupina žien nad 80 rokov

Európska komisia schválila slovenskú schému kompenzácie nájomného vo výške 200 miliónov EUR

Strana 1 z 8