september 20, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 29.7.2020 od 13:00.

15. MsZ Prešov

 

 Sledujte NAŽIVO:

 

 

 

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Turčanová Andrea , Ing. - primátorka mesta (Kancelária primátora mesta)

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2020 o zriadení Materskej školy, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov a o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova č. 10, 080 01 Prešov a jej súčasti školskej jedálne. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia - vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ (Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu).

3. Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie Ul. Jarková. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

5. Návrh na schválenie dotácií podľa čl. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti v znení neskorších zmien a doplnkov. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

7. Záver.

8. Doplnené materiály. Predkladá: Artimová Magdaléna , Ing. - vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov).

8.01 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 301/2020 zo dňa 22.04.2020. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová - vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov).

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené streda, 29 júl 2020 10:27