jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Problémy s korupciou vníma 87 % opýtaných

Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných

Európska komisia zverejnila výsledky najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometer o korupcii. Podľa jeho výsledkov je pre veľkú väčšinu Európanov (69 %) korupcia neprijateľná a viac ako sedem z desiatich Európanov verí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila. 41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo v Európe si to myslí 26 % respondentov. Slováci (80 % ) vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách, tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 %). No, pri otázke, či museli respondenti okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu, alebo hodnotný dar zdravotnej sestre alebo lekárovi odpovedalo záporne 95 %, podobne 93 % nebolo osobne svedkom žiadneho prípadu korupcie. Podľa respondentov, ľudia korupciu nenahlásia, pretože jej dokazovanie je zložité (44 %), ľudia, ktorí nahlásia korupciu nie sú nijako chránení (31 %) alebo veria, že zodpovedné osoby nebudú potrestané (28 %). Ak by slovenskí respondenti chceli podať sťažnosť, dôverovali by polícii (46 %), médiám a novinárom (29 %) a národnému ombudsmanovi (12 %). Justícii by na Slovensku dôverovalo len 9 % opýtaných, pričom európsky priemer dosahuje 25 %.

Od roku 2013 sa podiel respondentov, ktorí považujú korupciu za rozšírenú, znížil v 18 členských štátoch. Aj keď sa povaha a rozsah korupcie v jednotlivých členských štátoch líšia, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Komisia preto zintenzívňuje svoj boj proti korupcii a vydala nové pravidlá na ochranu finančných záujmov EÚ proti podvodom a korupcii, sprísnila administratívne a trestné konania a v súčasnosti zriaďuje Európsku prokuratúru. Dôležité protikorupčné ustanovenia sú zahrnuté aj v európskych právnych predpisoch v iných oblastiach, ako sú pranie špinavých peňazí a verejné obstarávanie.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.