september 20, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Etno divy slovenskej a poľskej kultúry

Netradičná interaktívna publikácia o tradičnom

V týchto dňoch bola vydaná zaujímavá interaktívna publikácia, určená najmä deťom. Je venovaná ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia. Je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného projektu Regionalneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pod názvom TransEtno – stretnutia s poľsko-slovenskou pohraničnou tradíciou bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.


Šlabikár s pracovnými úlohami pre deti má dve jazykové verzie – slovenskú a poľskú, pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá pojednáva o zvykosloví a tradíciách jedného z ročných období (jar, leto, jeseň, zima). Čitateľov stránkami a úlohami sprevádzajú ovce, ochrankyne prírody a ľudovej kultúry.


Publikácia nie je typickým prehľadom vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre, ale zbierkou ilustrovaných úloh spočívajúcich v doplnení, kreslení, vyfarbení, vyhľadávaní... Tieto cvičenia, ktoré trénujú koncentráciu, vnímavosť alebo schopnosť logického myslenia, sú založené na aktuálnom príbehu o bežnom a zároveň tak neobvyklom živote človeka v minulosti. O jeho radostiach i strastiach, práci i zábave, o narodení i smrti.
Pomyselné dvere sveta minulosti sa publikáciou otvárajú pre všetkých, ktorí chcú odvážne, krok za krokom, slovo za slovom, bez váhania objavovať bohatstvo a rozmanitosť výročného a rodinného zvykoslovia. Veríme, že čas strávený skúmaním podôb poľsko-slovenskej kultúry čitateľom prinesie veľa radosti a spokojnosti, poskytne odpovede na otázky: Kto som a odkiaľ som.

Základná verzia je dostupná virtuálne online:

https://issuu.com/transetno/docs/elementarz_folkloru_polsko-slowackiego_pogranicza

Zdroj: Žabenský

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo