september 28, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vo Varhaňovciach odhalili pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom

V nedeľu 24. mája sa uskutočnilo na cintoríne vo Varhaňovciach odhalenie a požehnanie pamätnej tabule rodákom obce kňazom stavrofornému protojerejovi Františkovi Dancákovi (1939 – 2018) a protojerejovi Pavlovi Dancákovi (1936 – 2019).

Pamätnú tabuľu odhalil a požehnal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi medzi ktorými nechýbali ani synovia Pavla Dancáka -Miroslav a Pavol, a vnuk Pavol, ktorí sú tiež kňazmi.

Po privítaní vladyku Jána chlebom a soľou a slávnostnom príhovore starostky obce Ľubice Pankievičovej nasledoval obrad požehnania tabule, ktorá je situovaná do zelene miestneho cintorína v tesnej blízkosti hrobov piatich tu v minulosti pôsobiacich kňazov. Keďže otec Pavol Dancák je pochovaný v Prešove a otec František Dancák v Andrejovej pri Bardejove, splnila sa túžba starostky o symbolické sprítomnenie duchovných otcov na miestach, kde sa každoročne konajú panychídy za kňazov a veriacich. Pri príprave slávnosti sa v priestore kňazských hrobov odhalil aj dosiaľ prekrytý nápis na hlavnom kríži cintorína, ktorý bol inštalovaný presne pred sto rokmi v roku 1920 vďaka dobrodincovi Jánovi Medvecovi a jeho manželke.

Po odhalení tabule nasledovala archijerejská svätá liturgia ktorú vladyka Ján slávil spolu so synmi a vnukom zosnulého Pavla Dancáka a tiež prešovským protopresbyterom Rastislavom Bakom, stropkovským protopresbyterom Slavomírom Tarasovičom, šéfredaktorom časopisu Slovo a protojerejom Jurajom Gradošom, protojerejom Martinom Mekelom a miestnym správcom farnosti Rastislavom Bruzdom.

Táto slávnosť bola vyjadrením vďačnosti rodákom obce, dvom gréckokatolíckym kňazom, za ich službu Bohu a za príklad života. Pamätná tabuľa je symbolicky umiestnená na veľkom andezitovom kameni z blízkeho kameňolomu v Brestove, ako symbol ich rodnej zeme po ktorej od detstva behali, a ktorá bola ich domovom a rodiskom. Dnes veríme, že ich domovom je nebo. V príhovore vyslovil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. myšlienku, že tento pamätník má všetkým, ktorí budú prichádzať na toto miesto pripomínať dôležitosť viery a zdôrazňovať pohľad človeka na večnosť.

Miestna farnosť sa nachádza na západnom úpätí Slanskych vrchov na hranici Prešovského a Košického kraja a od roku 1818 je súčasťou Prešovského biskupstva. Historické fakty však potvrdzujú prítomnosť gréckokatolíkov v tejto obci už od roku 1562. V blízkej budúcnosti plánuje vedenie obce ďalšie aktivity, ktoré majú zdokumentovať a návštevníkom obce lepšie priblížiť históriu a významné osobnosti tejto farnosti patriacej do prešovského protopresbyterátu.


Zdroj: Rastislav Bruzda, Peter Krajňák ml. a TV7

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo