máj 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Údaje o kilometroch sú v registri

Foto: zdroj Technická služba kontroly originality Foto: zdroj Technická služba kontroly originality

Údaje o kilometroch sú dva roky zaznamenávané do štátneho registra

Informácie o najazdených kilometroch sú na Slovensku od 20.mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Register je jediný štátny zdroj, ktorý poskytuje oficiálne údaje o histórii najazdených kilometrov. Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov. Do RPZV sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra každého na Slovensku evidovaného vozidla v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie. Čím vyšší počet prevádzkových záznamov existuje o konkrétnom vozidle, tým sú menšie riziká spojené so stočením odometra.

Foto: ODO-Pass zobrazuje údaje o vývoji stavu odometra aj pomocou prehľadného grafu

 

Údaje do RPZV od 20.mája 2018 zaznamenáva množstvo subjektov z automobilového sektora. „V súčasnosti ide o 2 200 subjektov, hlavne sú to výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel, autobazáre, servisy, technické služby TK, EK a KO, ďalej poisťovne, leasingové spoločnosti, ako aj znalci v oblasti dopravy. Od začiatku tohto roka sa povinnosť prispievať údajmi do registra rozšírila o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra, ako napríklad spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel alebo o požičovne vozidiel“,hovorí Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

Informácie z registra sú dostupné prevádzkovateľovi vozidla formou výpisu, tzv. ODO-Passu po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV. Znova Miroslav Strelec: „Prevádzkovateľ vozidla môže výpis zverejniť, resp. poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Passy vyhotovuje približne 100 pracovísk kontrol originality LINK, ako aj vyše 800 poskytovateľov ODO-Passov LINK. Za dva roky odhalili 15 780 vozidiel so stočenými kilometrami. 3 116 vozidiel malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov. Najčastejšie mali stočené kilometre vozidlá značky: Škoda, Ford a Renault.“

Spotrebiteľ si existenciu a pravosť ODO-Passu overí bezplatne na webe www.rpzv.sk. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo identifikačného čísla vozidla VIN zistí, či k vozidlu existuje ODO-Pass. Ak áno, od predávajúceho si vyžiada údaje potrebné na zobrazenie histórie najazdených kilometrov: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu ODO-Passu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe. Pokiaľ ODO-Pass nebol vydaný, spotrebiteľ by ho mal vždy pred kúpou ojazdeného vozidla požadovať od predávajúceho.

„Ďalšie podstatné informácie o vozidle získa spotrebiteľ v Prílohe k ODO-Passu, v ktorej sú okrem iného aj údaje o exekučnej blokácii vozidla, leasingu, záložnom práve, o overení vozidla v pátracích evidenciách, výbave a poškodení vozidla, kontrole originality, platnosti TK a EK, atď. Vygenerovať prílohu sú oprávnení poskytovatelia ODO-Passov, a tiež aj spotrebitelia cez web www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne tri údaje z ODO-Passu, a to dátum posledného záznamu v ODO-Passe, číslo ODO-Passu a súčasne aj posledný stav kilometrov uvedený v ODO-Passe. Prílohu je možné vygenerovať vždy len k platnému ODO-Passu. Ak v prílohe nájde spotrebiteľ informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať aj Výpis o poškodeniach vozidla, ktorý poskytuje informácie o poškodení jednotlivých častí vozidla“, dodáva Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

Cez webový portál Registra prevádzkových záznamov vozidiel spotrebiteľ získa na jednom mieste všetky podstatné informácie o vozidle. Pred kúpou jazdenky by mal od predajcu vyžadovať ODO-Pass a následne si overiť aj ostatné údaje o vozidle, ktoré sú dostupné v Prílohe k ODO-Passu a vo Výpise o poškodeniach vozidla. V mnohých prípadoch predíde komplikáciám a nepríjemnostiam, ktoré môžu byť s kúpou ojazdeného vozidla spojené.

Zdroj: rpzv . sk

Naposledy zmenené streda, 20 máj 2020 10:51
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo