december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Študent vo svojich pätnástich rokoch ani nevedel čo je káva.

Pozrite si rozhovor so študentom Šimonom Petríkom, ktorý získal 2. miesto medzi najlepšími baristami. Každoročná baristická súťaž „Slovak barista cup“ junior vedená akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee bola pre Súkromnú strednú odbornú školu hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou v Prešove úspešná. Súťaž má niekoľko kôl, zúčastnení zbierajú body a víťaz má možnosť navštíviť kávovníkovú plantáž v Brazílii a spoznať kávu inak ako len zo šálky kávy.


Pri našej návšteve školy Hotelierstva a Gastronómie Mladosť nám ukázal aj vizuálne príťažlivú prípravu kávy Latte ART. Základom je espresso do ktorého sa pomocou mliečnej peny kreslí. Preto je dôležité okrem kávy vedieť pripraviť penu. Študent sa síce tomuto umeniu nevenuje profesionálne, popri baristike aj samotné liatie mlieka do espressa sa naučil. Základné tvary ako rozetu a ďalšie zvláda.

Aj prešovskí študenti sa tak okrem prípravy na svoj profesionálny život môžu každoročne stretávať v baristickej súťaži „Slovak barista cup“ junior, aby predviedli svoje umenie.

 

Informácie o štúdiu v školskom roku 2019/2020


5 – ročný študijný odbor
6323 K  hotelová akadémia
Absolventi odboru hotelová akadémia nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, manažér  hotelových  zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. V štúdiu môžu pokračovať na rôznych typoch VŠ, hlavne ekonomicko-manažérskeho zamerania.
Popri maturitnom vysvedčení získajú aj výučný list v odbore hotelová akadémia.
4-ročný študijný odbor
6445 K kuchár           (aj duálne vzdelávanie)
Absolventi získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie v odbore kuchár.
Študenti poznajú organizáciu práce vo svojom odbore, sú pripravení vykonávať prácu a riadenie pracovníkov v strediskách spoločného stravovania, hoteloch, garni hoteloch, baroch, reštauráciách, penziónoch, v oblasti cestovného ruchu a taktiež môžu podnikať vo sfére  gastronomických služieb.
Ovládajú rôzne práce súvisiace s prípravou a podávaním aj  technologicky náročných jedál. Na dobrej úrovni ovládajú cudzí jazyk.
Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania (najmä cestovného ruchu, ekonomického a učiteľského zamerania a pod.).
Študenti majú získaným vzdelaním a skúsenosťami predpoklad pracovať ako stredný manažment v podnikoch spoločného stravovania.
3-ročné učebné odbory: (po absolvovaní môžu pokračovať na nadstavbové štúdium)
6444 H  čašník, servírka    (aj duálne vzdelávanie)  
Absolvent odboru čašník  získa výučný list vo svojom odbore, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, servírovať pokrmy a nápoje, flambovať a tranšírovať pokrmy, inkasovať tržby a ovláda základy vedenia administratívy v prevádzke. Uplatní sa ako čašník, barman, letuška, stevard, recepčný a pod. Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu   6403 L  podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.
6489 H   hostinský               (aj duálne vzdelávanie)    
Odbor kuchár -  čašník (64 902 03) sa  po úprave a rozšírení o služby hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský.
Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu v tejto sfére hospodárstva aj podnikať. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť. Hostinský je odborník, ktorý hosťa privíta, ubytuje, navarí a obslúži.
Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môžu pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu   6403 L  podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.
Duálne vzdelávanie
Študenti vo všetkých odboroch môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania, kde  podstatnú časť odborného výcviku absolvujú priamo u zamestnávateľov.  Zamestnávateľ študentom poskytuje zdarma pracovné oblečenie, stravu a poskytuje motivačné štipendium vo výške 400 – 1000 € ročne.
Študenti, ktorí uzatvoria duálnu zmluvu so zamestnávateľom pred prijímacím konaním, získavajú body navyše a majú väčšiu pravdepodobnosť prijatia na štúdium na našu školu. Na našej web stránke  budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy, s ktorými už  naša škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní.

Ďalšie informácie o škole
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov s vyše 55-ročnou tradíciou patrí k najlepším školám tohto zamerania na Slovensku.
V ponúkaných odboroch máme výborné skúsenosti a výsledky, dôkazom čoho sú aj popredné umiestnenia našich študentov v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach, dobré umiestňovanie na trhu práce a vysokých školách,  ako aj pochvalné  referencie od  mnohých zamestnávateľov.
V areáli školy ponúkame ubytovanie v školskom internáte s  možnosťou celodenného stravovania. Škola má vlastnú reštauráciu a hotelovú ubytovňu, kde študenti vykonávajú odbornú prax.
Ponúkame absolvovanie barmanského kurzu v spolupráci s barmanskou asociáciou.  Baristický  kurz je zameraný na prípravu a podávanie káv. Po ukončení kurzov dostanú študenti medzinárodne platný certifikát.
 
Prax v zahraničí:
Škola umožňuje po splnení podmienok aj prax v zahraničí.
Škola je úspešne  zapojená do rôznych slovenských a  európskych projektov.
V rámci projektov ESF škola inovovala svoje vybavenie, uskutočnila sa napríklad modernizácia  cvičnej kuchyne, počítačových učební, vybavenie každej triedy bolo doplnené interaktívnymi tabuľami a pod.
Veríme, že budeme pre Vás tou najlepšou voľbou pri Vašom rozhodovaní sa o  výbere strednej školy aj vzhľadom na to, že sféry služieb, stravovania a obchodu majú v súčasnosti i v budúcnosti veľmi dobré možnosti zamestnania sa  u nás a v zahraničí.

V prípade ďalších otázok volajte na tel. číslo 0915 766 327
Viac aj na: https://skolamladost.edupage.org/

Súvisiace položky (podľa značky)