december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Študenti tretích a štvrtých ročníkov na troch stredných školách v Prešove sa v priebehu minulého týždňa zúčastnili vedeckých dielní venovanej onkológii.


Tento edukačno-popularizačný seminár zavítal v našom meste na Spojenú katolícku školu svätého Mikuláša, Gymnázium J.A. Raymana a my sme s našou kamerou monitorovali túto aktivitu na Evanjelickej spojenej škole. Upozornenia na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňov sa týkali okrem nezdravého jedla, fyzickej nečinnosti a zvládania stresu aj zlozvyku ktorý sa týka mladých ľudí.

Nadácia Výskum Rakoviny oslávila už 25 rokov pričom za tento čas podporila 15 projektov v celkovej sume 77 740 €, 50 vedeckých pracovníkov na konferenciách a služobných cestách v sume 29 680 €, zakúpila laboratórne prístroje v celkovej sume 1 093 757 €, organizovala 6 ročníkov Súťaže mladých onkológov a okrem ďalších aktivít aj tento už 9. ročník vedeckých dielní onkológia na gymnáziách a stredných školách po celom Slovensku.

Nadácia Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) má hlavný cieľ podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine (http://www.nvr.sk/informacie-o-nadacii/ciele-nadacie).

Pod heslom Nie je to mimo nás nadácia pripomína, že neoddeliteľnou súčasťou úspešnej prevencie, diagnostiky a liečby je vzťah vedec-lekár-pacient, ktorého úspešnosť meraná parametrami ako sú celkové prežitie, prežívanie bez choroby či kvalita života, je úmerná podpore jednotlivcov, spoločnosti a vlády.

Nadácia Výskum Rakoviny je jedným z mála subjektov na Slovensku, ktorý sa aktívne podieľa na aktivitách Svetového dňa proti rakovine (www.worldcancerday.org).

Naposledy zmenené sobota, 16 február 2019 10:50

Súvisiace položky (podľa značky)