apríl 09, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Preberú aj nešťastie v Prešove

Foto: ilustračné archív TV7, Mukačevská 7, Prešov rok 2016 Foto: ilustračné archív TV7, Mukačevská 7, Prešov rok 2016

Ďalšie podujatie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Jedným z bodov bude aj bezpečnosť v bytových domoch. Po tragickej udalosti na Mukačevskej 7 v Prešove je badať deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby vzniku podobných situácií predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole bytových domov zmeniť a ako to dosiahnuť? To sa účastníci dozvedia v diskusnom fóre na tému „Bezpečnosť v bytových domoch po tragickej udalosti výbuchu plynu na Mukačevskej 7 v Prešove". Organizátori pripravili IV. kongres od 3. do 6. marca 2020 v hoteli Sitno**** vo Vyhniach. Združenie pre lepšiu bytovú správu pracovalo na zostavení programu tak, aby sa bolo na čo sa tešiť, aby bol zaujímavý, aktuálny a po obsahovej stránke pre každého z účastníkov prínosný. V tejto chvíli si môžete pozrieť celý program po kliknutí na odkaz nižšie.

https://lepsiasprava.sk/co-vas-caka-na-iv-kongrese-lepsia-sprava-2020/

Na čo sa v rámci programu môžete tešiť?

Prístup k videoarchívu z kongresu pre každého účastníka
Novinkou na kongrese bude získanie automatického prístupu k videoarchívu z prednášok a diskusných fór z celého kongresu pre každého účastníka. V archíve tak nájdete videozáznamy všetkých diskusných fór či prednášok, ktoré ste počas kongresu nestihli absolvovať alebo tie, ktoré si budete chcieť pozrieť opätovne.

Pripravte sa na „nultý deň“ kongresu
Príďte na kongres už v utorok 3. marca a vypočujte si verejnú diskusiu s odborníkmi na tému legislatívneho zámeru nového zákona „o správe bytových domov“. V rámci legislatívneho kolégia ZLSBD sme spracovali „50 téz nového zákona“ v podobe všeobecných pravidiel, princípov a inštitútov, ktoré máme v záujme hájiť v kontakte s legislatívnou mocou a orgánmi verejnej moci. V diskusii bude prítomný aj Ing. Miloš Hajdin z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Ako je na tom celková bezpečnosť bytových domov?
Nedávne nešťastné udalosti výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici 7 poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby vzniku podobných situácií predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole bytových domov zmeniť a ako to dosiahnuť? To sa už dozviete v diskusnom fóre na tému „Bezpečnosť v bytových domoch po tragickej udalosti výbuchu plynu na Mukačevskej 7 v Prešove. Dopady v kontexte výkonu správy.“

Budeme diskutovať aj o aktuálnych otázkach zákona č. 476/2019 Z. z.
Na kongrese sa budete môcť dozvedieť aký má praktický význam zavedenie inštitútu domového poriadku do bytového zákona, či aké sú primerané sankcie za porušenie domového poriadku a aká je ich vymožiteľnosť. Novinkou je aj montáž zdvíhacieho zariadenia v bytovom dome, ktorá je možná aj bez súhlasu ostatných vlastníkov. K týmto a mnohým ďalším podtémam sa budú venovať odborníci v rámci diskusného fóra venovaného práve zákonu č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Večer si oddýchnete pri programe plnom zábavy, tanca a dobrého vínka
Opäť sa môžete tešiť na skvelú zábavu, ktorá na vás bude čakať po skončení odbornej časti programu. V stredu, v prvý večer vám do tanca zahrá ľudová hudba „Dobrá cimbalovka“, ktorú si možno pamätáte z jesenného kongresu a tiež sa môžete tešiť na diskotéku od samotného majstra Československa v djingu ’89 Apa Egryho. Zlatým klincom vo štvrtok bude vystúpenie Evy Mázikovej, ktorá určite rozprúdi zábavu a všetkých naladí na tú správnu tanečnú nôtu. Okrem toho vás bude čakať mnoho menších aj väčších prekvapení, ktorými vás budeme dávkovať postupne.

Zdroj: PR

 

Naposledy zmenené streda, 12 február 2020 14:32

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo