apríl 09, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Memorandum prináša výsledky

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky.

V novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) s Lesmi SR, š. p., (Lesy SR) memorandum o spolupráci, ktorého cieľom bolo postupne zosúladiť zápisy správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností v evidencii katastra nehnuteľností. Na dosiahnutie tohto účelu boli pripravené vzory delimitačných protokolov, na základe ktorých sa, po porovnaní skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností, poľnohospodárske pozemky prevedú do správy SPF a lesné pozemky do správy Lesov SR. Po viac ako roku od podpisu memoranda možno konštatovať, že spolupráca správcov nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky prináša očakávané výsledky.
„Zosúladene zápisov správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností bol jedným z projektov, ktoré pomohli Slovenskému pozemkovému fondu výrazne zefektívniť činnosť najmä pri  prenájme pôdy. Aj preto oceňujeme aktívnu spoluprácu Lesov SR pri riešení tejto problematiky“, vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. SPF a Lesy SR spoločne od novembra 2018, kedy bolo memorandum o spolupráci podpísané, až do dnešných dní pripravili spoločne 60 delimitačných protokolov, ktoré riešia plochu takmer 1040 hektárov. „Uvedomujeme si, že prirodzeným zmenám v prostredí nie je možné úplne zabrániť. Delimitácia správy je živý proces a preto bude nevyhnutné aj naďalej ju realizovať a vo vzájomnej spolupráci pokračovať,“ dodáva Adriana Šklíbová.

Zdroj: Mgr. Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu

Súvisiace položky (podľa značky)

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo