október 31, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Demografická vlna predstavuje neľahkú výzvu v podobe narastajúceho dopytu po zdravotníckych a sociálnych službách zo strany starnúcej populácie a v rovnakom čase znižujúceho sa počtu mladých ľudí na Slovensku.

Na výzvy starnúcej populácie je možné nazerať z dvoch perspektív: buď ako na príležitosť pre vytváranie väčšieho blahobytu alebo ako na obavu z rastúcich nákladov spojených s poskytovaním služieb pre starších, ZŤP a dlhodobo chorých. Obe tieto perspektívy však súhlasne vnímajú tento kontinuálny proces ako prioritnú oblasť pre analýzy, výskum a intervencie do úpravy verejných politík a prípravy nových iniciatív alebo programov.

Tak ako pozoruhodná je zmena správania dnešných seniorov, nachádzame sa stále iba na začiatku. Zmeškanie demografických zmien vyžaduje, aby čoraz viac miestnych komunít nasledovalo tento trend.

Pojem aktívne (zdravé a nezávislé) starnutie je koncept, ktorého snahou je vytvárať prostredie a príležitosti, aby ľudia aj v staršom veku mohli robiť to, čo napĺňa ich životy tak dlho, ako to je len možné.

Vedúci predstavitelia samospráv by mali vytvoriť široké povedomie o aktívnom starnutí a zakomponovať toto hľadisko do plánovania mesta, pretože inovácie v tejto oblasti prinesú prospech pre všetkých obyvateľov. Predĺženie aktívneho a nezávislého života totiž závisí hlavne od prívetivej architektúry miest, bezpečnosti a vytvorenia adekvátneho prostredia a podmienok pre život.

Zdroj: DIANOVUM, o.z.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo