január 20, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Svetový deň diabetu

Diabetes regional 2016 Diabetes regional 2016

Nový prieskum Eurostatu k dnešnému Svetovému dňu diabetu.

Svetový deň diabetu vyhlasuje Svetová federácia diabetu v spolupráci s WHO každoročne 14.novembra. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, liečbe a komplikáciách, nakoľko počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje. V roku 2016 zomrelo v EÚ na diabetes 114 400 ľudí, čo predstavuje približne 2 % z celkového počtu úmrtí.

Štandardizovaná miera úmrtnosti na cukrovku v roku 2016 dosiahla 22 úmrtí na 100 000 obyvateľov EÚ, pričom najvyššie miery úmrtnosti (najmenej 45 úmrtí na 100 000 obyvateľov) boli zaznamenané v týchto regiónoch:
- najvzdialenejšie portugalské regióny autonómny región Azory (74), autonómny región Madeira (60), ako aj v portugalskom regióne Alentejo (50),
- Cyprus (64),
- dva regióny v Českej republike: Moravskoslezsko (57) a Severozápad (54),
- najvzdialenejšie regióny Francúzska: Réunion (55) a Španielska: Kanárske ostrovy (47) a autonómna enkláva Melilla (45),
- dva regióny v Rakúsku: Burgenland (54) a Dolné Rakúsko (46),
- tri regióny v Taliansku: Kampánia (54), Sicília (48) a Kalábria (45),
- južný región Maďarska: Dél-Dunántúl (52) a
- Malta (45).

Na druhej strane najnižšie štandardizované miery úmrtnosti na cukrovku boli zaznamenané v 2 regiónoch Rumunska: Nord-Vest (5 úmrtí na 100 000 obyvateľov) a v regióne hlavného mesta Bukurešť-Ilfov (6).

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Mnoho argumentov a klinických štúdií poukazuje nato, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50 % prípadov správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.

Zdroj: Európska komisia na Slovensku

Rate this item
(0 votes)

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo