apríl 02, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Archeológovia sa stretnú s kolegami z Poľska a Ukrajiny

Foto: Z výskumu Stropkovského hradu v r. 2006 - 2007 Foto: Z výskumu Stropkovského hradu v r. 2006 - 2007

Východoslovenskí archeológovia sa v Stropkove stretnú s kolegami z Poľska a Ukrajiny.

Odborníci z oblasti archeológie predstavia v Stropkove výsledky svojich teoretických bádaní, ale aj horúce novinky z terénnych výskumov. Tri desiatky archeológov si v reprezentačnej sieni kaštieľa vypočujú 11 prednášok a 4 posterové prezentácie. Na seminári budú prezentované aj nové informácie o archeologických dokladoch osídlenia v okolí Stropkova. Odborný seminár - Stretnutie východoslovenských archeológov sa uskutoční po prvýkrát na pôde Krajského múzea v Prešove, pod ktoré Kaštieľ Stropkov organizačne patrí. Podľa archeologičky Márie Kotorovej je stretnutie východoslovenských archeológov unikátnym podujatím, ktoré si táto komunita udržuje už 28 rokov. “Archeológovia, najmä tí, ktorí pôsobia osamotene na svojich pracoviskách, našli v tomto podujatí možnosť výmeny názorov a často aj riešenia dielčich problémov svojej vedeckej práce,” vysvetľuje PhDr. Mária Kotorová, PhD., archeologička Krajského múzea v Prešove – organizačná jednotka Kaštieľ Stropkov.

Sledovanie stavebných prác v blízkosti Stropkovského hradu v r. 2016 - pri stavbe farskej budovy Rim.kat. cirkvi

Na seminári budú prezentované výsledky dlhodobejších výskumov bádenskej kultúry a keltskej keramiky, ale aj aktuálne výsledky z prebiehajúcich výskumov, napríklad vo významnej lokalite Nižná Myšľa. “Účastníkom podujatia predstavíme novinky v oblasti dokumentačných a prezentačných metód v archeológii a pripravená je prehliadka výskumu severovýchodnej veže Stropkovského hradu, ktorý prebieha v tesnej blízkosti kaštieľa,” prezradila Kotorová. Medzi vzácnych hostí podľa nej určite patrí aj významná slovenská archeologička Dr. M. Lamiová-Schmiedlová, Csc., zakladateľka týchto stretnutí. Novinkou aktuálneho podujatia bude účasť poľského zástupcu – Mgr. Jana Gancarského, riaditeľa Podkarpatského múzea v Krosne a  medzinárodnú účasť doplní doc. Igor Prochnenko, PhD.  z Užhorodskej národnej univerzity. “Sme radi, že múzeum pomôže aj týmto odborným podujatím vytvárať priestor pre konštruktívnu a verím že aj prínosnú diskusiu archeológov pôsobiacich na východnom Slovensku o aktuálnej situácii vedeckého výskumu u nás i v zahraničí,” dodal JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, historik Krajského múzea v Prešove poverený jeho vedením.


Odborný seminár Stretnutie východoslovenských archeológov sa uskutoční v stredu 13.11.2019 o 9.30. h v Kaštieli Stropkov. Hlavným organizátorom je Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v Nitre. Spoluorganizátormi  podujatia sú Archeologický ústav SAV Nitra a Krajské múzeum v Prešove – organizačná jednotka Kaštieľ Stropkov.

 

Zdroj: Tripolitana

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo