máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poznáme ho ako tvorcu sochy Andyho Warhola s dáždnikom v Medzilaborciach, alebo Da Vinciovského údelu človeka pred novou košickou nemocnicou na triede SNP.

Výtvarník Juraj Bartusz pracujúci vo viacerých rovinách na výstave v Šarišskej galérii predstavil aj zatiaľ nikdy neprezentované obdobie. Zaujímavé výtvory z nájdených drevených odrezkov tvoria syntézu medzi sochárstvom a architektúrou. Súčasťou výstavy je aj zbierka Bartuszových sák, ktoré si vždy obliekal na svoje vernisáže a nechal podpisovať hosťami.

Juraj Bartusz na vernisáži v Šarišskej galérii v Prešove

Výstava usporiadaná v spolupráci: Šarišská galéria v Prešove, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Prešovský samosprávny kraj
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Suterén a chodba 53
Trvanie: 17. 10. – 8. 12. 2019
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

PhDr. Miro Procházka: "Juraj Bartusz (ročník 1933) je absolvent pražskej Vysokej školy umeleckopriemyselnej a Akadémie výtvarných umení, tým, že začínal v 60. rokoch, načerpal mnoho z československého kultúrneho odmäku. Vtedy sa totiž opäť dalo nadväzovať na odkaz predstalinovských avantgárd. Jeho tvorba sa preto rozvíja v troch základných polohách: svojsko figuratívno-realistickej, ďalej gestickej v podobe niekoľkosekundovej maľby či expresívneho záznamu v sadre a napokon konštruktivistického prejavu. Práve túto líniu v časovom rozpätí od 60. rokov minulého storočia až do súčasnosti ponúka prešovská výstava. Vo svojich sochách sa tu autor zbavuje každej zbytočnej podrobnosti, čím poskytuje čoraz väčší priestor vzťahu tvarov a rytmov, ktoré z celku vyplývajú, a podnecuje divákovu predstavivosť." Viaceré sochy na výstave sú variabilné, vyžadujú si aj návštevníkovu spoluúčasť, kedy otáčaním jednotlivých dielcov vznikajú vždy nové a nové pohľady, občas aj so zvukovou kulisou.

Výtvory z nájdených drevených odrezkov

Pokračuje kurátor výstavy: "Nezanedbateľný priestor venuje prešovská výstava aj Bartusovému poslednému, zatiaľ nikdy neprezentovanému obdobiu., kedy z nájdených drevených odrezkov tvorí syntézu medzi sochárstvom a architektúrou. Usiluje sa, aby hocktorá z prác bola sama osebe stavbou s vlastnou logikou a uplatnením vnútorných štruktúr. Vzniká tak vývinová kontinuita: každé nasledujúce dielo sa stáva dcérou predchádzajúceho. Sú výpoveďou o výnimočnej sile, spočívajúcej v jednoduchosti línií či presnosti hrán a ozrejmení, s akým odhaľujú svoje usporiadanie. Nedbajú na nijaké požiadavky, iba na svoju jednotnosť."
Bartuszove práce predstavené v Šarišskej galérii v Prešove nám v symbolike svojho sochárskeho posolstva neponúkajú nápodobu života, ale jeho samotné jadro. Síce pretavené, zato však sústredené na zdroje jeho nezničiteľnej podstaty. Návštevníci ich v galérii môžu zhliadnuť do 8. decembra 2019.


Zdroj: PhDr. Miro Procházka

Naposledy zmenené streda, 06 november 2019 07:16

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.