apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poznáme ho ako tvorcu sochy Andyho Warhola s dáždnikom v Medzilaborciach, alebo Da Vinciovského údelu človeka pred novou košickou nemocnicou na triede SNP.

Výtvarník Juraj Bartusz pracujúci vo viacerých rovinách na výstave v Šarišskej galérii predstavil aj zatiaľ nikdy neprezentované obdobie. Zaujímavé výtvory z nájdených drevených odrezkov tvoria syntézu medzi sochárstvom a architektúrou. Súčasťou výstavy je aj zbierka Bartuszových sák, ktoré si vždy obliekal na svoje vernisáže a nechal podpisovať hosťami.

Juraj Bartusz na vernisáži v Šarišskej galérii v Prešove

Výstava usporiadaná v spolupráci: Šarišská galéria v Prešove, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Prešovský samosprávny kraj
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Suterén a chodba 53
Trvanie: 17. 10. – 8. 12. 2019
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

PhDr. Miro Procházka: "Juraj Bartusz (ročník 1933) je absolvent pražskej Vysokej školy umeleckopriemyselnej a Akadémie výtvarných umení, tým, že začínal v 60. rokoch, načerpal mnoho z československého kultúrneho odmäku. Vtedy sa totiž opäť dalo nadväzovať na odkaz predstalinovských avantgárd. Jeho tvorba sa preto rozvíja v troch základných polohách: svojsko figuratívno-realistickej, ďalej gestickej v podobe niekoľkosekundovej maľby či expresívneho záznamu v sadre a napokon konštruktivistického prejavu. Práve túto líniu v časovom rozpätí od 60. rokov minulého storočia až do súčasnosti ponúka prešovská výstava. Vo svojich sochách sa tu autor zbavuje každej zbytočnej podrobnosti, čím poskytuje čoraz väčší priestor vzťahu tvarov a rytmov, ktoré z celku vyplývajú, a podnecuje divákovu predstavivosť." Viaceré sochy na výstave sú variabilné, vyžadujú si aj návštevníkovu spoluúčasť, kedy otáčaním jednotlivých dielcov vznikajú vždy nové a nové pohľady, občas aj so zvukovou kulisou.

Výtvory z nájdených drevených odrezkov

Pokračuje kurátor výstavy: "Nezanedbateľný priestor venuje prešovská výstava aj Bartusovému poslednému, zatiaľ nikdy neprezentovanému obdobiu., kedy z nájdených drevených odrezkov tvorí syntézu medzi sochárstvom a architektúrou. Usiluje sa, aby hocktorá z prác bola sama osebe stavbou s vlastnou logikou a uplatnením vnútorných štruktúr. Vzniká tak vývinová kontinuita: každé nasledujúce dielo sa stáva dcérou predchádzajúceho. Sú výpoveďou o výnimočnej sile, spočívajúcej v jednoduchosti línií či presnosti hrán a ozrejmení, s akým odhaľujú svoje usporiadanie. Nedbajú na nijaké požiadavky, iba na svoju jednotnosť."
Bartuszove práce predstavené v Šarišskej galérii v Prešove nám v symbolike svojho sochárskeho posolstva neponúkajú nápodobu života, ale jeho samotné jadro. Síce pretavené, zato však sústredené na zdroje jeho nezničiteľnej podstaty. Návštevníci ich v galérii môžu zhliadnuť do 8. decembra 2019.


Zdroj: PhDr. Miro Procházka

Naposledy zmenené streda, 06 november 2019 07:16

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo