apríl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tajomstvá uchované v kronikách

Foto: Tripolitana Foto: Tripolitana

V Rákociho paláci odkryjú tajomstvá uchované v kronikách.

Krajské múzeum v Prešove predstaví svojim návštevníkom novú výstavu pod názvom Tajomstvá uchované v kronikách. Nadšenci histórie tu môžu objaviť vzácne exempláre, ktoré patria medzi dôležité písomné pramene našej histórie. Výstava je súčasťou osláv 720. výročia udelenia mestských výsad a jej slávnostné otvorenie je zároveň spojené s prezentáciou novej publikácie. Návštevníci múzea sa môžu oboznámiť s niekoľkými typmi kroník, ktoré možno rozdeliť tematicky na mestské, obecné, školské, podnikové a spolkové kroniky. Na otvorení výstavy  spolupracovali Krajské múzeum v Prešove, Prešovským samosprávny kraj, Štátny archív
v Prešove, Regionálne vzdelávacie centrum Prešov a mesto Prešov.

„Táto zaujímavá výstava, na ktorej sú prezentované archívne pramene z viacerých pracovísk Štátneho archívu v Prešove je súčasťou okrúhlych osláv udelenia mestských výsad Prešovu, ktoré si pripomíname práve v tomto roku“ prezradila riaditeľka Štátneho archívu v Prešove Ľubica Kováčová. Podľa Aleny Mišíkovej zo Štátneho archívu v Prešove bol určujúcim kritériom pri výbere kroník najmä ich obsah a zaujímavé vizuálne prevedenie. Obsah každej pamätnej knihy alebo kroniky však v mnohom závisel od voľby jej pisateľa. „S ohľadom na vzácnosť a vek najstarších stredovekých kroník, tieto bohužiaľ nie sú vystavované. Ľudia však majú možnosť oboznámiť sa s nimi prostredníctvom rôznych ukážok,“ vysvetľuje Alena Mišíková,  odborná pracovníčka Štátneho archívu v Prešove. Ako ďalej uviedla, jednou z najstarších kroník na výstave je Kronika levočského richtára Gašpara Haina z rokov 1632 – 1687. Ide o unikátny prameň k poznaniu dejín Levoče, ale aj celého Slovenska v 17. storočí, ktorú napísal vtedajší Levočský richtár, košický rodák Gašpar Hain. „Kroniky sú nielen jedinečným a častokrát veľmi zaujímavým dokladom doby, v ktorej vznikli, ale aj hodnotným historickým prameňom, ktorý je pre nás historikov neoceniteľným zdrojom poznatkov a informácií, a to nielen o dejinách miest a obcí“ dodáva Jozef Kušnír, historik Krajského múzea v Prešove poverený jeho vedením. Vystavené kroniky patria podľa jeho slov medzi dôležité písomné pramene. Uložené sú v Štátnom archíve v Prešove a v jeho pracoviskách ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Slávnostné podujatie sa uskutoční 30. októbra 2019 o 15.30 h. v Rákociho paláci v Prešove. Výstava potrvá do konca roka 2019.

Naposledy zmenené utorok, 29 október 2019 12:20

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo