Vytlačiť túto stránku

Gréckokatolíci i o kreativite a médiách

Foto: Marián Baran Foto: Marián Baran

Prvý víkend  Archieparchiálna škola animátora-dobrovoľníka o Kerygme, efektívnej komunikácii, kreativite i médiách.

V dňoch 4. – 6. októbra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorom sa stretlo 68 účastníkov Školy učeníka a 34 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov.

V Škole učeníka bol hosťom víkendu prešovský protopresbyter otec Rastislav Baka, ktorý mladým priblížil Kerygmu, ktorej súčasťou boli témy ako Poslanie človeka, Hriech a Ježišovo vykupiteľské dielo. V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o téme Efektívnej komunikácie a spätnej väzby. V kreatívnom a mediálnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bol mladým vysvetlený cieľ oboch odborov, ktorým je ľuďom prinášať Boha cez kreativitu a či médiá.  

Zdroj: Viktória Žolnová

Naposledy zmenené utorok, 08 október 2019 12:46

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)