jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Plaketa aj pre školu Ľudmily Podjavorinskej

Foto: ilustračné archív TV7 - Deň Európy 2018 Foto: ilustračné archív TV7 - Deň Európy 2018

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes 13. septembra v treťom ročníku projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila 20 prihlásených škôl.

Spolu 66 pedagógov a 295 študentov získava certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Medzi nimi je aj Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej z Prešova. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP. Program Ambasádorská škola EP realizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Ide o vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách. Štyri najlepšie tímy navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sú nimi tím Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Giraltovciach, Súkromnej strednej školy v Košiciach a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Podľa  Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie EP na Slovensku, je EPAS jedným z najvýznamnejších programov Európskeho parlamentu pre mladých a prispel aj k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových eurovoľbách. S prítomnými ambasádormi diskutovali aj poslanci EP Ivan Štefanec (EPP) a Robert Hajšel (S/D). Vzdelávací program EPAS  je  príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

Viac informácií: Europarlament

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

Prešovský samosprávny kraj:
Gymnázium, Giraltovce
Obchodná akadémia, Poprad
Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej Prešov - stránka školy
Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce
Súkromná spojená škola, Kežmarok


Bratislavský samosprávny kraj:
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Trnavský samosprávny kraj:
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
 

Trenčiansky samosprávny kraj:
Gymnázium Dubnica n/Váhom

Nitriansky samosprávny kraj:
Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno
Obchodná akadémia, Nitra
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
 
Žilinský samosprávny kraj:
Gymnázium, Rajec
Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Banskobystrický samosprávny kraj:
Stredná odborná škola, Žarnovica
 
Košický samosprávny kraj:
Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice
Hotelová akadémia, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Košice
Súkromné osemročné gymnázium , Košice

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:
Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.
Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

Zdroj: Tlačové stredisko - Európsky parlament

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Nové označovanie pneumatík v EÚ Nové označovanie pneumatík v EÚ

    Počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa začne v stredu 13.5. sa budú poslanci zaoberať aj novými štítkami na pneumatiky.

  • Rokovali z domu Rokovali z domu

    Poslanci vo štvrtok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

  • EU prijíma opatrenia EU prijíma opatrenia

    Európsky parlament sa v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby mohla EÚ zakúpiť dýchacie prístroje, masky a ďalšie zdravotnícke vybavenie priamo pre nemocnice v Únii. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo