jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: archív TV7 - jún 2019 Foto: archív TV7 - jún 2019

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ.

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete.

Vďaka projektu financovanému z prostriedkov EÚ sa zvýši kapacita, rýchlosť a bezpečnosť dopravy v blízkosti mesta Prešov a zároveň sa zníži preťaženie premávky v obytných oblastiach. Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Občania v Prešove budú môcť rýchlejšie a bezpečnejšie cestovať po hlavnom slovenskom východo-západnom koridore a budú mať úžitok z lepšieho prepojenia s ostatnými hospodárskymi centrami, ako aj so susednými krajinami. Je to ukážka regionálnej politiky EÚ v tom najlepšom svetle – zlepšuje kvalitu života na mieste v podobe pracovných miest, hospodárskeho rastu a rastu obchodu.“

Foto: archív TV7 - február 2019

Práce, ktoré financuje EÚ, zahŕňajú výstavbu dvojsmerného tunelu, dvoch mimoúrovňových križovatiek, 12 oporných múrov, protihlukových stien a 18 mostov. Vďaka predchádzajúcim investíciám EÚ sa celý koridor D1 modernizuje, pričom všetky úseky sú buď už v prevádzke, v súčasnosti vo výstavbe, alebo vo fáze plánovania. EÚ investuje z politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 skoro 3,5 miliardy EUR do dopravnej a energetickej siete na Slovensku.

Zdroj: tlačové oddelenie - Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo