jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Program kultúrnych podujatí na mesiac september.

Zaujímavým určite bude aj plánovaný odchyt netopierov vo voľnej prírode, ukážky s možnosťou poznávania týchto nočných cicavcov v ich prirodzenom prostredí.
Pozrite si súhrn, čo pripravuje Krajské múzeum v Prešove a jeho organizácie:

Rákociho palác Prešov
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9.00 – 18:00
Nedeľa: 14.00 – 18:00Výstavy:
5.9.- 20.10. Storočie s ľaliou. Sto rokov slovenských skautských oddielov.
13. 6. – 1.12. Dvojtýždňová republika - Slovenská republika rád. 100. výročie vyhlásenia v Prešove
Pred 100 rokmi sme sa stali javiskom medzinárodných dejín, keď na Slovensko prišli vojská maďarskej Červenej armády a prebývali tu tri týždne. V Prešove bola vyhlásená Slovenská republika rád. Výstava prestaví okolnosti vzniku, priebeh jej trvania až po samotný zánik.
20.6. – 1.12. Kabinet kuriozít                                                                                                           Kabinety kuriozít sú fenoménom zberateľstva šľachty a intelektuálov obdobia renesancie a baroka a sú predchodcami dnešných múzejných inštitúcií. Zberateľ do týchto „kabinetov“ sústreďoval predmety rozmanitého druhu, kritériom výberu bola kurióznosť, raritnosť, unikátnosť, podivnosť. Na túto atmosféru chce nadviazať aktuálna výstava Krajského múzea využitím vlastného zbierkového fondu i fondu niektorých východoslovenských múzeí.

Kultúrne podujatia
5.9. 17.00  Storočie s ľaliou. Sto rokov slovenských skautských oddielov.
Vernisáž výstavy.
18.9. 17.00   44. Čaj o piatej u Rákociho. Rákociho palác vo svetle najnovších výskumov.


 
Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7.30 – 18.00 hod.
Sobota – nedeľa: 14.00 – 18.00 hod.

Výstavy
4.7. – 25.10. Kamenní strážcovia
Historicko-archeologická výstava o hradoch východného Slovenska.
30.7. – 25.10.  Kovaľu, kovaľu, ukuj mi koníčka. Etnografická výstava predstaví tradičné slovenské remeslo – kováčstvo.
18. 9. -  1. 12. o 17.00 Z akvizície múzea v roku 2018
Vernisáž výstavy.

Kultúrne podujatia

Noc netopierov
Odchyt netopierov vo voľnej prírode, ukážky s možnosťou poznávania týchto nočných cicavcov v ich prirodzenom prostredí


3.9.  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Odovzdávanie ocenení.
14.9. 21.00 Nočná prehliadka múzea
Netradičná prehliadka múzea.
19.9.10.30  Invázie a invázne organizmy  
Prednáška z cyklu Okná do prírody.
28.9.2019 14.00-18.00  5. narodeniny Archeoparku Živá archeológia Archeofestival.
Niečo navyše
Vyučovacie hodiny v múzeu.
Prednášky z historických a prírodných vied.
Poldeň v múzeu - interaktívny program pre skupiny (zimný variant programu je obmedzený na tkanie na malých krosienkach, výrobu hlineného riadu v ruke a prácu s medeným drôtom).

Kaštieľ Stropkov
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Výstavy
7.6. - 15.9. Osobnosti našich dejín na historických portrétoch. Výstava prezentuje takmer 20 olejomalieb spodobujúcich vysokú šľachtu, panovníkov, politikov a dejateľov od 1. polovice 17. storočia po 2. svetovú vojnu.
14.6. - 15.9. Obleč si rúcho dôstojné. Výstava predstavuje pestrú škálu liturgických rúch  katolíckej cirkvi západného (latinského) a východného (byzantského) obradu z predkoncilového a pokoncilového obdobia.
8.2. – 8.9. Sila fotografie: každodenný život v „starom Stropkove“. Výstava prostredníctvom jedinečných fotografií dokumentuje spoločenský, politický, kultúrny i všedný život v Stropkove v 20. storočí.

Podujatia:
Múzejné lekcie - podľa záujmu škôl. Je potrebné sa vopred nahlásiť.

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.