máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mestský podnik služieb Prešov hľadá nového konateľa: Verejné vypočutie v priamom prenose

Mesto Prešov oznámilo, že Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. sa chystá posilniť svoj vedenie novým konateľom. S cieľom zabezpečiť transparentný výber a zapojenie verejnosti do procesu rozhodovania, mesto Prešov organizuje verejné vypočutie kandidátov na túto dôležitú pozíciu.

Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. je novovytvorená mestská spoločnosť, ktorá sa zameriava na pomocné, dokončovacie a stavebné práce, údržbu verejnej zelene a priestranstva, ako aj na poskytovanie centra ekonomických služieb. Avšak, jej hlavnou misiou je podpora regionálneho rozvoja a zapojenie znevýhodnených osôb do pracovného procesu, či už ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených z MRK.

Pri výbere nového konateľa, MPS Prešov kladie dôraz na kvalifikáciu, skúsenosti a schopnosti kandidátov. Minimálne požiadavky zahŕňajú ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, minimálne 3 roky riadiacej praxe, znalosť aspoň jedného svetového jazyka a bezúhonnosť. Okrem toho sa odporúčajú rozširujúce požiadavky, ako je držanie platného vodičského preukazu skupiny B, skúsenosti v obore mestskej spoločnosti a prax v verejnej správe.

 

Kandidáti na túto pozíciu sú:

  • Ing. Karolína Bortáková
  • Ing. Branislav Stach
  • Ján Štrbák

Pozrite si životopisy kandidátov:

Ing. Karolína Bortáková

Ing. Branislav Stach

Ján Štrbák

 

Minimálne požiadavky pre uchádzačov na konateľov spoločnosti Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.

Požiadavky: Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Riadiaca prax minimálne 3 roky. Znalosť aspoň jedného svetového jazyka Bezúhonnosť.

Odporúčané rozširujúce požiadavky Kópia platného vodičského preukazu (skupina B). Prax v odbore, ktorého sa dotýka činnosť mestskej spoločnosti. Skúsenosti z verejnej správy.

Mzdové podmienky (brutto) 2 000 - 2 800 EUR/mesiac + odmena konateľa

Náplň práce: právomoci a zodpovednosti, koordinovanie a riadenie všetkých materiálnych, finančných a technických zdrojov spoločnosti. Zodpovedanie za implementáciu stratégie spoločnosti. Vedenie rokovaní.

 

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční v priamom prenose 11.3.2024 o 12:00.

 

Sledujte naše webové stránky a sociálne siete pre ďalšie aktualizácie a informácie o verejnom vypočutí kandidátov na post konateľa Mestského podniku služieb Prešov, s. r. o.

 
 
Naposledy zmenené štvrtok, 07 marec 2024 20:02
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.