apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Konzultácie na tému cudzincov v meste Prešov prebiehajú v zasadacej miestnosti Mestského úradu.

Konzultácie pokračovali 22. februára 2024. Témou konzultácií bolo školstvo, zdravie a duševné zdravie. V marci prebehne ďalšia konzultácia na tému cudzincov v ktorej pôjde o identifikáciu výziev a príležitostí v oblastiach bývanie a zamestnávanie. Viac v reportáži.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.