apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dôležitým bodom je stratégia mesta v oblasti školstva na ktorej pracujú v rámci projektu ktorý zastrešuje UNICEF, pričom ďalším z partnerov je CVEK.

Mesto Prešov už pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine malo skúsenosti s Ukrajinskou menšinou na svojom území. Množstvo mladých ukrajincov študuje na Prešovskej univerzite.

Do pôsobnosti Mestského úradu v Prešove patria základné a materské školy. Centrum pre výskum etnicity a kultúry pomáha pri tvorbe stratégie pre cudzincov v meste. Viac v reportáži.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.