apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Partnerstvo medzi mestom Prešov a organizáciou UNICEF.

V rámci tohto spojenia sa predstavuje grantový program s názvom "Spojme sa", ktorý bude realizovaný Nadáciou Mesta Prešov. Tento program disponuje štedrým finančným príspevkom od medzinárodnej humanitárnej organizácie UNICEF, a to sumou až 40 000 eur, s cieľom podporiť inkluzívne projekty v metropole Šariša.

Hlavným zámerom grantového programu "Spojme sa" je podpora súdržnosti a vzájomného porozumenia obyvateľov Prešova. Komunitné aktivity rôzneho charakteru budú hrať kľúčovú úlohu v dosahovaní tohto cieľa, či už ide o športové podujatia, kultúrne stretnutia, sociálne aktivity alebo podporu v oblasti mentálneho zdravia a inklúzie vo vzdelávaní.

Program sa zameriava najmä na deti, mládež a rodiny utečencov z Ukrajiny, ktorí v Prešove našli dočasné útočisko. Vzhľadom na trvajúci vojnový konflikt sa mesto stalo pre nich domovom, a Nadácia Mesta Prešov sa zaväzuje poskytnúť im pomoc a podporu. Správkyňa nadácie, Jarmila Vokálová, zdôraznila, že domov nie je len miesto bývania, ale predovšetkým ľudia a okolie, v ktorom žijeme.

Organizátori grantového programu zdôrazňujú dôležitosť rešpektovania kultúrnej rozmanitosti a preto pripravili výzvu v slovenčine, ukrajinčine a angličtine. Okrem toho je program otvorený aj pre neformálne skupiny, ktoré môžu žiadať o finančnú podporu až do výšky 3 000 €. Formálne skupiny, ako napríklad neziskové organizácie a združenia, majú možnosť získať príspevok až do výšky 10 000 € na jeden projekt.

Žiadosti o granty možno predkladať do 16. februára 2024. Výsledky budú verejne dostupné do 1. marca 2024 na webovej stránke mesta Prešov. Pri plánovaní projektu je dôležité mať na pamäti, že musí byť dokončený a celkom vyúčtovaný do 31. augusta 2024.

Naposledy zmenené utorok, 23 január 2024 23:27
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.