apríl 24, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Choroba špinavých rúk - jednoduchá prevencia a liečba?

V prešovskej nemocnici bolo hospitalizovaných doteraz okolo 700 pacientov s infekčnou hepatitídou typu A

Zhruba od polovice minulého roka sa začali na východnom Slovensku šíriť prípady infekcie žltačky. Hepatitída typu A, známa aj ako choroba špinavých rúk, je síce nákazlivá (dotykom), ale jej prevencia a liečba je jednoduchá. Je to najčastejší typ hepatitídy u nás. V prešovskej nemocnici bolo doteraz hospitalizovaných okolo 700 pacientov s infekčnou hepatitídou typu A.  

 

V súčasnosti poznáme 5 typov vírusových hepatitíd, označovaných veľkými písmenami abecedy od A po E. Na našom území sa častejšie vyskytuje hepatitída A, B a C.„Na oddelení infektológie bolo naraz až 85 pacientov s touto potvrdenou diagnózou hospitalizovaných 4. októbra 2023. Od tohto dátumu síce došlo k ich pozvoľnému poklesu, no aj momentálne sa počet hospitalizovaných pohybuje priemerne okolo 40-50 pacientov,“ zhodnotila situáciu epidemiologička Mgr. Martina Havrilová, MPH z Pracoviska hygieny a epidemiológie FNsP  J.A. Reimana Prešov.

 

Choroba špinavých rúk

Hepatitída typu A, známa aj ako choroba špinavých rúk, alebo ľudovo povedané infekčná žltačka, je vysoko nákazlivé akútne ochorenie, ktoré spôsobuje zápal pečene. Najčastejšie sa šíri neumytými rukami po použití toalety, konzumáciou infikovaných potravín alebo vody či osobným kontaktom s nakazeným. Práve tento typ hepatitídy sa na Slovensku vyskytuje najčastejšie. Inkubačná doba ochorenia je  15 až 50 dní.

Príznaky sú veľmi podobné začínajúcej chrípke. Celková únava, bolesti svalov, horúčka, nevoľnosť, zvracanie, bolesť brucha či kĺbov, strata chuti do jedla i zvýšená teplota. Pridružiť sa môže aj ožltnutie kože či očného bielka. Nemusí sa však  prejaviť u každého.

 

Liečba žltačky

Na to, ako prebieha liečba na oddelení infektológie, odpovedá primárka MUDr. Adriána Capáková: „Liečba hepatitídy je pomerne jednoduchá, ak ide o typického pacienta - čo je pediatrický pacient bez iných zdravotných komplikácií. Takí tvoria väčšinu hospitalizovaných pacientov z postihnutých oblastí, aktuálne dominuje výskyt v okresoch Snina, Svidník, Bardejov, sporadicky stále pretrváva ojedinelý výskyt v Prešove. Menší podiel hospitalizovaných tvoria dospelí, často v epidemiologickej súvislosti, napr. pri výkone povolania (sestra, predavačka, učiteľ, šofér, kňaz). Nekomplikované vírusové ochorenie liečime vitamínmi a hepatoprotektívami, ďalej liečime pridružené sprievodné príznaky a diagnózy, odporúčame kľudový režim aj tri mesiace, vitamíny a nemastnú diétu.“ Odborníčka však upozorňuje, že sa vyskytujú aj špecifické prípady, kde pre pretrvávanie klinických či laboratórnych príznakov lekári musia pátrať po komplikáciách s ich následným manažmentom. ,,Priemerná doba nekomplikovanej hepatitídy je  1-2 týždne, počas tejto doby je pacient aj najviac infekčný. Najdlhšie sme hospitalizovali dieťa aj dospelého po dobu dvoch mesiacov.“

 

Výskyt hepatitídy typu A sa cyklicky mení,  zvyšuje sa každých 10 – 15 rokov. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR bol najvyšší výskyt zaznamenaný v rokoch 2009 a 2010 a najnižší v roku 2012. V Prešovskom a Košickom kraji je dlhodobo zvýšený výskyt hepatitídy typu A vzhľadom na početnejšie lokality so zníženým sociálnym, ekonomickým a hygienickým štandardom.

 

Situácia sa zlepšuje

V súčasnosti má situácia s výskytom tohto ochorenia klesajúcu tendenciu. Pokles počtu hospitalizovaných pacientov pripisuje Mgr. Havrilová z Pracoviska hygieny a epidemiológie FNsP  J.A. Reimana Prešov aj zlepšenému manažmentu očkovania, ako aj lepšej dostupnosti vakcín. Očkovanie rizikových pacientov a zvýšenú hygienu ako najlepšiu prevenciu odporúča aj primárka MUDr. Capáková. Upresňuje, že preventívne očkovanie aj očkovanie kontaktov je v kompetencii obvodných lekárov, zabezpečenie plošného očkovania detí z postihnutých oblastí je možné po dohode aj s výjazdovým tímom nemocnice.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.