jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Rozdajú financie Foto: Radomír Kreheľ

DOTAČNÉ PROGRAMY V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Prešovský samosprávny kraj otvára dvere pre verejnosť! Môžete žiadať o finančnú podporu pre vaše projekty do 19. februára. Obce, občianske združenia a viac sú vítaní v štyroch grantových programoch. Celkovo plánujeme rozdeliť 4 milióny eur s dôrazom na región vo Výzve Pre Región. Sme tu pre projekty v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu, kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna dotácia je 15 000 eur, maximálna až 200 000 eur!

 Termíny:

  • Podanie žiadostí: do 19. februára
  • Zverejnenie projektov: 15. marca
  • Hlasovanie verejnosti: 22. marca - 31. marca
  • Výsledky: do 10 dní po skončení hlasovania

Pozrite sa na všetky detaily o dotačných programoch na našej stránke www.psk.sk v záložke Výzvy, granty a dotácie. Podporujeme projekty a inovácie, ktoré budú mať pozitívny vplyv na náš krásny región!

 

Znovu môžu žiadatelia z Prešovského kraja, vrátane obcí, miest, občianskych združení, neziskových organizácií, registrovaných cirkevných a právnických alebo fyzických osôb, požiadať o finančnú podporu od samosprávneho kraja. Termín na zaslanie žiadostí je do 19. februára a to v rámci štyroch grantových programov - Výzva poslancov PSK, Výzva Predsedu PSK, Výzva pre región a Výzva Participatívny rozpočet.

Samosprávny kraj (PSK) plánuje v tomto roku distribuovať 4 milióny eur prostredníctvom svojich dotácií. Najvyššia čiastka bude pridelená v rámci Výzvy pre región, ktorá chýbala v minulom roku. Záujemcovia môžu požiadať o podporu v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu, pútnického turizmu, ako aj v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna suma dotácie je stanovená na 15-tisíc eur, maximálna suma dosahuje 200-tisíc eur.

V rámci Výzvy poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440-tisíc eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia požiadať o minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. To sa vzťahuje na programy v oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb, rodinnej samosprávy, podpory životného prostredia a služieb v zdravotníctve.

Ďalších 130-tisíc eur je vyčlenených pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá sa zameriava na uskutočňovanie verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb s cieľom zapojiť verejnosť do rozhodovacieho procesu o víťazných zámeroch. Kraj podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácií existujúcich alebo novovytvorených verejných služieb. Tiež poskytne príležitosť projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov alebo tým, ktoré sa zameriavajú na budovanie komunitnej infraštruktúry vo verejnom priestore.

Naposledy zmenené streda, 03 január 2024 16:15
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.