máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Strážca Ukrajinského jazyka na Slovensku

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove: Strážca Ukrajinského Jazyka na Slovensku

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove sa týči nad mestom nielen svojou historickou dôležitosťou, ale aj ako jediná škola na Slovensku, kde sa vyučuje ukrajinský jazyk. Založená v roku 1936, stala sa nielen miestom vzdelávania, ale aj mostom, ktorý spája slovenskú a ukrajinskú kultúru.

V roku 2015 škola podpísala dohodu so Špecializovanou všeobecnou školou z Užhorodu, čím posilnila svoje väzby s jedinou školou na Ukrajine, kde je slovenský jazyk povinným predmetom. Riaditeľ školy, pán Igor Andrejčák, vyjadril spokojnosť s touto iniciatívou, ktorá mala za cieľ upevniť vzťahy medzi oboma inštitúciami. Pri tejto príležitosti bolo v areáli školy vysadený stromček, ktorý po ôsmych rokoch vyrástol a stal sa svedkom pevnej spolupráce. Riaditeľ Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove Igor Andrejčák poznamenal: "Celkom dobrá spolupráca bola, ale bohužiaľ prišlo kovidové obdobie a tá spolupráca sa trošku stlmila, lebo nebola možnosti vycestovať ani z jednej strany, ani z druhej strany. No a potom zase prišla vojna, takže momentálne sme v telefonickom kontakte s riaditeľkou Špecializovanej všeobecnej školy."

Aj napriek týmto výzvam si udržiavajú silné puto a dúfajú, že sa situácia čoskoro zlepší, umožňujúc priame a osobné interakcie.

Spojená škola Tarasa Ševčenka je domovom pre 103 odídencov z Ukrajiny, a to nielen na základnej škole, ale aj na gymnáziu. Ich história siaha až do roku 1936, čo predstavuje pozoruhodných 87 rokov fungovania. Na škole sú žiaci, ktorí bývajú aj na internáte a ich rodičia sú buď na Ukrajine, alebo pracujú v Prešove alebo na Slovensku.

Riaditeľ Andrejčák zdôraznil, že napriek výzvam v posledných rokoch ostáva škola oddaná svojmu poslaniu vzdelávať a udržiavať most medzi slovenským a ukrajinským jazykom a kultúrou. Aj napriek pandémii a vojne spojenie medzi školou a Špecializovanou všeobecnou školou z Užhorodu zostáva pevné a plné nádeje do budúcnosti.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.