december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nefunkčné doskočisko a rozbežisko na skok do diaľky opravili

Prešovská župa investuje do športovej infraštruktúry pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša

Prešovská župa poskytla dotáciu vo výške 3-tisíc eur na opravu nefunkčného doskočiska a rozbežiska na skok do diaľky pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Táto finančná podpora umožnila aj ďalšiu modernizáciu externých športových priestorov školy.

Projekt atletickej akadémie Run is Fun:

 • Finančné prostriedky boli alokované z projektu atletickej akadémie Run is Fun. Táto akadémia získala dotáciu vo výške 1 600 eur zo Výzvy poslancov PSK. Cieľom projektu bolo nielen opraviť nefunkčné prvky športového ihriska, ale aj revitalizovať jeho pôvodné zariadenia, pridať nové prvky a vylepšiť celkovú dopadovú plochu.

Modernizácia externej športovej infraštruktúry:

 • Okrem opravy skokanského vybavenia prebehla aj modernizácia ďalších externej športovej infraštruktúry Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša. Táto iniciatíva prispeje k lepším podmienkam pre športové aktivity a zdravý životný štýl študentov.

Zlepšenie dopadovej plochy a okolia:

 • Časť dotácie bola využitá na zlepšenie dopadovej plochy pri skokoch do diaľky a úpravu okolia. Týmto spôsobom sa zabezpečuje bezpečné a kvalitné prostredie pre športové aktivity žiakov.

Podpora vývoja športu v komunite:

 • Investície do športovej infraštruktúry a zariadení pri školách majú pozitívny vplyv na rozvoj športu v komunite. Tieto kroky napomáhajú k zdravému životnému štýlu a podporujú aktívne zapojenie mladých ľudí do športových aktivít.

Deti a mládež v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) si môžu užívať aj nové detské ihriská, ktoré vznikli v rámci dotačného programu PSK. Tieto projekty prispievajú k rozvoju miestnych komunít a poskytujú priestor na zábavu a pohyb pre najmladších.

Nové ihriská v kraji:

 1. Rudlov - Rozšírenie hracích prvkov a vybudovanie lezeckej steny pri MŠ.
 2. Janovce - Financovanie projektu nového ihriska.
 3. Tročany - Výstavba nového detského ihriska v obci.
 4. Šarišské Sokolovce - Rozšírenie existujúceho ihriska o nové hracie prvky.
 5. Kľušov - Oživenie odpočívadla s novým detským ihriskom.
 6. Bardejov (Poštárka) - Výstavba nového ihriska (v záverečnej fáze).

Podpora z grantov PSK:

 • Celková finančná podpora pre tieto projekty prevýšila 30-tisíc eur.
 • Výzvy PSK, vrátane Výzvy predsedu PSK, Výzvy poslancov PSK a Výzvy Participatívny rozpočet, umožnili realizáciu týchto verejnoprospešných projektov.